Predseda a správna rada

 

 

Predseda SRS:

Ján Čarnogurský


Členovia Správnej rady:

Natália Dostovalová z Košíc

Viera Nociarová zo Zvolena

Larisa Plechanova z Bratislavy (čestná členka)

Marián Kandrik z Bratislavy

František Kavulák z Trenčína

Ján Čarnogurský (1944)              

foto JČ vzorová

JUDr. Ján Čarnogurský sa narodil 1.1. 1944 v Bratislave. Absolvoval Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe v roku 1969, v roku 1971 získal doktorát práv na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil v disidentskom hnutí v Československu, v novembri 1989 patril medzi posledných politických väzňov v Československu. V rokoch 1989 - 1990 bol podpredsedom federálnej vlády ČSFR, v rokoch 1991 - 1992 bol predsedom vlády Slovenskej republiky, v rokoch 1998 - 2002 bol ministrom spravodlivosti SR. V rokoch 1993 - 1995 bol podpredsedom Parlamentného zhromaždenia OBSE. V rokoch 1990 - 2000 bol predsedom Kresťanskodemokratického hnutia. V súčasnosti pôsobí ako advokát v Bratislave. Je ženatý, má štyri deti.   
 
  

Natália Dostovalová (1958)

dostovalova

Narodila sa v Ačinsku, v Krasnojarskom kraji (RF). Vysokoškolské pedagogické vzdelanie a ašpirantúru absolvovala v Moskve; je kandidátka historických vied. Má bohaté skúsenosti s rôznymi organizátorskými funkciami pri práci s mládežou a deťmi. V roku 1993 sa prisťahovala na Slovensko. Je zriaďovateľka a riaditeľka Súkromného slovanského gymnázia v Košiciach; riaditeľka Súkromného školského centra záujmovej činnosti; podpredsedníčka Zväzu Rusov na Slovensku a predstaviteľka Zväzu Rusov na Slovensku v Medzinárodnom zväze Rusov. Natália je vydatá a má jednu dcéru.

 

Larisa Plechanova (1962)

Pochádza z Bratska v Irkutskej oblasti RF. Má tak stredoškolské, ako aj vysokoškolské hudobné vzdelanie so špecializáciou na fortepiano, ktoré ukončila s vyznamenaním a zúčastnila sa mnohých festivalov a konkurzov. V roku 1981 nastúpila na štátny hudobno-pedagogický inštitút (dnes akadémia) Gnesinych, ktorý absolvovala v roku 1986. Po absolvovaní akadémie Gnesinych pracovala v hudobnej škole v Bratsku. Od roku 2000 býva a pracuje na Slovensku. Najskôr v ruskom centre vedy a kultúry, neskôr v Ruskom centre pri Paneurópskej vysokej škole. Od roku 2011 je predsedníčkou Klubu Arbat pri Slovensko-ruskej spoločnosti. Je matkou dvoch dcér a dvoch synov.

 

František Kavulák (1962)

Absolvoval strednú priemyselnú školu v Trenčíne. Zameranie odevná výroba.
V súčasnosti SZČO.