Pietny akt vojakom ČA Nová Bošáca klub Arbat Trenčín 2018

17 členovia Klubu Arbat Trenčín vľavo P.Palko vpravo F.Kavulák 1 socha vojaka pamätník Nová Bošáca 12 mládež z vďaky Červenej Armáde
18 pocta 19 prítomnosť kňazov troch cirkví na pietnom akte 20 dávanie vďaky
25 pozvánka 2018 6 čestná vlajka SR 16 kladenie vencov a vďaka