Klub Arbat Bratislava 6mája 2019 pamätníky

Klub Arbat BA 1 Klub Arbat BA 2 úpravy Klub Arbat BA
Klub Arbat vzdáva hold pamätná tabuľa pri Blumentáli pamätná tabuľa pri odchode
priviazanie kvetov Rusky hovoriaci turisti pri pamät doske tost bojovníkom
účastníci vzdaniu vďaky 6mája 2019 úprava okolo tabule Zraz o 16 hod Klub Arbat BA
Klub Arbat BA pri pamät tabuli Klub Arbat pri pamät tabuli Grassalchovičov palác pripomenutie hrobov Klubom Arbat
vzdanie vďaky pamätná tabuľa pri Grassalchovičovom paláci Provizorny cintorín vojakov ČA Grassalchovičov palác BA 1945