Folklorna skupina Děvčata

děvčata 01 děvčata 03 devčata 04
devčata 05 devčata 06 audiovizuálna scéna
deti na scéne Fotografia1695 kozácke piesne 2
kozácke piesne 3 kozácke piesne matka a dcéra v romantickej piesni
mladosť a dynamika obecenstvo počas prestávky v DK obecenstvo počas prestávky v DK