Alexandrovci 9jun2019

Alexandrovci foto pressemb Alexandrovci 9 6 2019 Alexandrovci chór
Alexandrovci komplex spevu a tanca Alexandrovci úvod a vlajky SR a RF koncert 9jun2019
pohľad diváka cez prestávku z galérie Príhovor Veľvyslanca RF Prejav Veľvyslanca RF v SR pred koncertom rusemb