24.2.2015 12:56:07

Ján Čarnogurský sa listom pýta Andreja Kisku, prezidenta SR

 

Vážený pán prezident,  v nedeľu 22. februára ste sa oficiálne ako prezident Slovenskej republiky zúčastnili v Kyjeve osláv prvého výročia zmeny ukrajinskej vlády pod tlakom demonštrácií na Majdane. Vaša návšteva symbolizovala súhlasný postoj Slovenska k udalostiam na Majdane pred rokom. Ako občanovi Slovenska mi nie je ľahostajné ku akým etickým a politickým hodnotám sa hlási prezident pri reprezentácii našej krajiny. Prosím, aby ste mi podľa § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 zákona čís. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám poskytli nasledovné informácie:

 

-     -- či ste pri prijímaní rozhodnutia o účasti na oslavách v Kyjeve mali k dispozícii údaj o zverejnenom telefonickom rozhovore estónskeho ministra zahraničných vecí Urmasa Paeta so splnomocnenkyňou EÚ pre zahraničné veci Catherine Eshtonovou z februára m. r., v ktorom minister hovorí, že ostrostrelcov, zabíjajúcich na Majdane, najali predstavitelia vtedajších demonštrantov; vyjadrenie ošetrujúcej lekárky z Majdanu Olhy Bohomolecovej, že charakter zranení demonštrantov aj policajtov dokazoval použitie rovnakých zbraní; reláciu nemeckej televízie ARD približne z jesene m. r., že na Majdane sa strieľalo z budov, ktoré mali v rukách demonštranti; reláciu britskej televízie BBC, redaktor Gabriel Gatehouse asi spred dvoch týždňov, v ktorej vypovedal muž vystupujúci pod menom Sergej a ktorý vypovedal, že strieľal počas Majdanu z budovy konzervatória (nachádzajúceho sa v rukách demonštrantov) na zasahujúcich policajtov, na streľbu ho poveril muž z okruhu terajšieho prvého podpredsedu ukrajinského parlamentu – ako ste tieto informácie vyhodnotili pre politickú vhodnosť Vašej účasti na oslavách v Kyjeve, keď medzi organizátormi nedeľných osláv boli ľudia dôvodne podozriví z účasti na organizovaní streľby na Majdane pred rokom;


-          - či ste sa počas návštevy v Kyjeve zaujímali o výsledky vyšetrovania streľby na Majdane; 


-  či č- či ste sa počas návštevy v Kyjeve zaujímali o vinníkov vraždenia ľudí pred Domom odborov v Odesse dňa 2. mája m. r., prečo proti nim nezasiahla ukrajinská polícia a prečo neboli doteraz potrestaní;


 ako ste vyhodnotili pri príprave návštevy aj počas návštevy, že prvá vláda Arsenija Jaceňjuka sa dostala k moci 22. februára m. r. na základe porušenia dohody uzavretej medzi vtedajším prezidentom a zástupcami demonštrantov (medzi nimi aj Arsenijom Jaceňjukom) z predošlého dňa a za účasti ozbrojencov spomedzi demonštrantov, ktorí vnikli do parlamentu a na základe porušenia vtedy platnej ukrajinskej Ústavy.


Za poskytnuté informácie Vám vopred ďakujem. 


 

 

Bratislava, dňa 23. 2. 2015

Ján Čarnogurský