04.8.2012 10:55:06

Zvolanie Valného zhromaždenia Slovensko-ruskej spoločnosti.

Pozývame všetkých členov Slovensko-ruskej spoločnosti na


Valné zhromaždenie,


ktoré sa bude konať v pondelok dňa 22. 2. 2010 o 15:00 hod.
v budove Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave na Tomášikovej ulici č. 20
(roh Tomášikovej ul. a Ružinovskej), električky č. 8, 9, 16, autobusy č. 50, 75.


Na programe Valného zhromaždenia bude
správa o činnosti v r. 2009, správa hlavného kontrolóra a diskusia o ďalšej činnosti SRS.Prosíme členov SRS, aby sa podľa možnosti Valného zhromaždenia zúčastnili.
Predseda SRS
JUDr. Ján Čarnogurskýčlenovia Správnej radyV Bratislave, dňa 8. 2. 2010