11.10.2017 17:12:46

Zrenovovaný pomník Ľudmily Losskej bol odhalený

 

Dňa 9. októbra bol na cintoríne pri Kozej bráne v Bratislave odhalený obnovený náhrobný kameň Ľudmily Losskej, ktorá sa do našej krajiny dostala s manželom ako jedna z cestujúcich na „parníku filozofov“ (predstavitelia ruskej inteligencie, ktorých boľševická vláda v roku 1922 vyhnala z vlastnej krajiny).

 

Odhalenie, ktorého sú zúčastnil veľvyslanec RF na Slovensku A. L. Fedotov, otec Nikolaj, majster Ladislav Chamuti, ktorý pomník rekonštruoval, spevácka skupina „Devčata“, moderoval predseda Slovensko-ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský.

Predtým, ako požiadal o slovo A. L. Fedotova, krátko pohovoril o živote i osude manželov Losských. Zakončil to slovami: „Keď sme tu, pri jej hrobe, tak pociťujeme smutnú hrdosť, že posledný odpočinok nachádza práve v Bratislave. Budeme myslieť na ňu, modliť sa, prípadne spievať, aby jej večný odpočinok bol pokojný a povznášal nás všetkých.“

Alexej L. Fedotov začal svoj príhovor z vyjadrenia vďaky „pánovi Čarnogurskému, Slovensko-ruskej spoločnosti za to, že pred časom prejavili takú ušľachtilú iniciatívu, aby miesto pochovania Ľ. Losskej získalo dôstojnú podobu“.

V ďalšom povedal, že meno Losskij, ktorého svojho času nazývali otcom ruských filozofov, je symbolom dobrých vzťahov Ruska a Slovenska a že filozof Losskij sa zapísal nielen do rozvoja ruskej filozofie, ale aj „pri rozvoji vedy, filozofie a etiky tu na Slovensku“.    

„S potešením sme podporili tento projekt a sme pyšní, že na Slovensku máme druhov, ktorí takto vnímajú naše duchovné spojenectvo a takouto formou podporujú naše dobré vzťahy“, dodal ruský veľvyslanec Fedotov.

Potom bol o slovo požiadaný majster Chamuti, ktorý zhromaždenie informoval v čom spočívala rekonštrukcia a čo treba robiť v budúcnosti aby si pamätník zachoval svoju dôstojnú podobu.

Po ňom uskutočnil cirkevný obrad posvätenia pomníka otec Nikolaj.

O záver, tak, ako aj o otvorenie tohto slávnostného obradu. sa svojím spevom postarala vokálna skupina „Devčata“, ktorá má za sebou celý rad úspešných domácich i medzinárodných vystúpení.

  

Popis ku snímke:

Na snímke sprava: majster L. Chamuti, predseda Slovensko-ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský, veľvyslanec RF Alexej L. Fedotov a vľavo otec Nikolaj.

Vladimír Mikunda