01.8.2017 17:18:21

Zoznam krajín, v ktorých chcel John Mc Cain vyvolať vojnu (video v slovenčine)

youtube.com