04.8.2012 10:55:06

Zmena miesta našich stretnutí

Počnúc štvrtkom 21. júla 2011 sa budeme stretávať v našich nových priestoroch v Starom meste na adrese Na vŕšku 6.
Zároveň si aktualizujeme aj názov na Slovensko-ruský klub "Arbat".
Prídte, tešíme sa na Vás.
Každý štvrtok o 18.00 hod.
Larisa Plechanova