10.5.2019 17:56:59

Zhromaždenie občanov Trenčína - ku spomienke na bojovníkov proti zlu a na obete fašizmu

Zhromaždenie a hymna 8 5 2019 Trenčín
Zhromaždenie a hymna 8 5 2019 Trenčín
(foto: PZV)

Klub Arbat Trenčín a Ruská asociácia Berega Trenčín usporiadali v Kultúrnom centre Dlhé hony Trenčín dňa 8.mája 2019 po skončení pietneho aktu na Brezine spomienkové zhromaždenie s programom spomienok na padlých z pochodu Nesmrteľný Pluk Slovensko, na obete zla, s hymnou a spevom, s predstavením hrdinov a padlých v boji proti zlu. 

V priestore Kultúrneho centra Dlhé Hony v Treníne si mohli účastníci zhromaždenia pozrieť výstavu Nesmrteľný Pluk Slovensko ( viď fotografie s panelmi). 

Celý priebeh Zhromaždenia bol slávnostný a s veľkým počtom zúčastnených, s pohostením na záver zhromaždenia. Klobúk dolu pred organizačnou prácou členov Klubu Arbat Trenčín, plk.v.v. Petrom Palkom, M.Mitánkom, Ferom Kavulákom, ako aj pred Natáliou Balanovou, organizátorkou z Ruskej asociácie Berega Trenčín.

Boli sme prizvaní ako delegácia Klubu Arbat Bratislava a oceňujeme úsilie i perfektnú organizáciu podujatia.

Fotogaléria red.PZV + Jozef Tokár z Trenčína

red.PZV