07.9.2021 16:02:53

Zástupcovia Ruského domu v Bratislave sa zúčastnili slávnostných otvorení školského roka na Slovensku

Nová šéfka RCVK Jelena Jepišinová pri príhovore
Nová šéfka RCVK Jelena Jepišinová pri príhovore
(foto: rcvkba.sk)


Školy otvorili svoje brány a sú medzi nimi mnohé také, ktoré si na oslavu tohto dňa pozvali aj nás. Riaditeľka Ruského domu v Bratislave Jelena Jepišinová prijala jedno z nich, konkrétne do Banskej Bystrice, kde sa prihovorila študentom a pedagógom tamojšieho 1. Súkromného gymnázia. Zaželala im pevné zdravie, vydarenú  tvorivú púť a veľa študijných úspechov. Pripomenula im, že sa neustále rozširujú možnosti pre štúdium slovenských gymnazistov na najlepších univerzitách v Rusku, ako i  využitia ponuky pracovných príležitosti, ktoré sú  pred všetkými, čo sa učia ruský jazyk. 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium sa špecializuje na počítačové  modelovanie, grafiku, kybernetickú bezpečnosť a tiež ponúka intenzívnu výučbu ruštiny. Študenti tejto školy sa už viackrát stali víťazmi rôznych súťaží a olympiád z ruského jazyka.

Zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike a Ruského domu v Bratislave zaželali úspešný nový školský rok aj žiakom a učiteľom Súkromnej základnej školy v Bratislave s ruským a slovenským vyučovacím jazykom.

Škola privítala vo svojich priestoroch oddýchnutých a o leto vyspelejších žiakov. Štrnásť detí zažilo túto nezabudnuteľnú slávnosť po prvýkrát. Prváčikovia boli plní očakávaní zo všetkého nového a hneď sa zoznámili so svojou prvou pani učiteľkou, ktorá ich povedie do neprebádanej  krajiny nových vedomostí. Niekoľkí dokonca s istotou vyhlásili, že sa budú dobre učiť a svojimi študijnými výsledkami budú robiť rodičom radosť.

Tradičný nástup na školskom dvore tento rok nebol. Slávnostné otvorenie nového školského roka sa začalo veselým divadelným predstavením, ktoré si vopred nacvičili starší žiaci. Každý prvák tradične dostal symbolickú sviecu vedomostí. Očividné radostné vzrušenie rodičov, žiakov i pedagógov bolo dôkazom toho, že slávnosť sa vydarila.


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave