08.5.2022 20:03:03

Z Facebooku Anny Belousovovej (8.5.2022)


Dnes si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý znamenal koniec druhej svetovej vojny.

Zároveň je táto druhá májová nedeľa aj Dňom matiek.Akú hlbokú symboliku mám dnešok prináša!

Každá vojna najviac ubližuje matkám.

Berie im synov, berie im deti.

Keď dnes s vďakou spomíname na tých, čo obetovali životy za oslobodenie našej vlasti, nezabudnime na ich matky, ktoré priniesli najväčšiu obetu, akú vôbec môže matka priniesť.

Našu slobodu zaplatili životmi svojich detí.

A tie sú pre každú matku cennejšie ako vlastné životy.


(prevzaté z Facebooku Anny Belousovovej, 8.5.2022)