23.2.2020 19:31:24

Z činnosti klubu Arbat vo Zvolene

Cintorín padlých sovietskych hrdinov vo Zvolene
Cintorín padlých sovietskych hrdinov vo Zvolene
(foto: zdroj:zv-podujatia.com)


Klub Arbat Zvolen nám zaslal článok o svojej dnešnej aktivite pri príležitosti Dňa obrancu vlasti...


 

Dnes, 23. 2. 2020 sme spolu so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Zlatý Potok vo Zvolene boli položiť kvety na cintoríne Červenej armády vo Zvolene. Pripomenuli sme si  takto dnešný sviatok Ruskej federácie - Deň obrancu vlasti. Zvolenský cintorín Červenej armády je po Michalovciach druhý najväčší na Slovensku, kde je pochovaných  17 tisíc padlých vojakov a dôstojníkov Sovietskej armády v bojoch pri oslobodzovaní Slovenska.

Úcta patrí všetkých vojakom, aj živým aj padlým. V krátkom prejave predsedníčka ZO SZPB oboznámila prítomných s históriou vzniku Červenej  armády a tohto sviatku. Za obrancu vlasti v Rusku sa pokladá každý muž, lebo od 18 rokov je vojenská služba povinná pre každého muža. A vojenská služba to je obrana vlasti. Tento sviatok vzdáva poctu tým, ktorí slúžia alebo slúžili v armáde.
 
A prečo práve 23. február? Na znak víťazstva Červenej armády nad Nemcami v bitke pri mestách Narva a Pskov, v roku 1918.

Viera Nociarová, vedúca klubu Arbat Zvolen