02.6.2019 13:16:18

Z akcie Klubu Arbat na Brezine v Trenčíne - TV záznam

Aj keď sme už informovali o slávnostnom zhromaždení a akcii Klubu Arbat a OZ Berega plus všetkých zainteresovaných ku Oslobodeniu dňa 9.mája 2019, 

získali sme záznam z miestnej TV o akcii na Brezine v Trenčíne, viď

http://www.srspol.sk/down/20.mp4

kliknite si a "rozbalí" Vám záznam z miestnej TV, kde sa ale už Klub Arbat nespomína, sme ale tam

Napište text článku.

M.Mitánek