29.4.2015 22:44:30

Vyzerá to tak, že Rusko sa asi naozaj stane suverénnym štátom!

Šéf ruských vyšetrovateľov Alexander Baskrykin navrhol vylúčiť z ruskej ústavy články, ktoré do ruského právneho systému pripájajú medzinárodné právo ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

Podľa jeho slov z ústavy treba "vylúčiť ustanovenia, podľa ktorých je medzinárodné právo neoddeliteľnou súčasťou právneho systému RF a ustanoviť v nej prioritu národného zákonodarstva".

Bastrykin tiež navrhol prideliť Ústavnému súdu RF právo preverovať ústavnosť článkov medzinárodného práva a toho výkladu, ktorý získali pri rozhodovaní o veciach vo vzťahu k zákonným záujmom a právam RF.

"Ak pri tom bude uznané protirečenie medzi normami medzinárodného práva a Ústavy RF, tak Štátna Duma bude zaviazaná denonsovať medzinárodnú dohodu (v plnom alebočiastočnom rozsahu), vnášať zmeny do národného zákonodarstva, ktoré bolo prijaté na implementáciu noriem medzinárodného práva, alebo prijať iné opatrenia, nasmerované na odstránenie pretirečení".

Bastrykin nehovorí o nevyhnutnosti podobnej reformy prvý krát. Už aj vo februári sa vyslovoval za ustanovenie priority narodného nad medzinárodným právom.


Podľa topwar.ru, 28. apríl 2015