26.9.2022 18:10:34

Vystúpenie Sergeja Lavrova na Valnom zhromaždení OSN. Hlavné myšlienky

Najvyšší diplomat RF počas prejavu
Najvyšší diplomat RF počas prejavu
(foto: Screenshot YT)


Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vystúpil v sobotu 24. septembra na 77. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Týždeň zasadnutia Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni sa koná od 20. do 26. septembra v sídle organizácie v New Yorku. Lavrov vedie ruskú delegáciu. (hlavnespravy.sk)

 Ruský minister zahraničných vecí na úvod svojho prejavu poznamenal, že účastníci Valného zhromaždenia sa stretli v „ťažkej, dramatickej chvíli”, keď narastá kríza a medzinárodná bezpečnostná situácia sa zhoršuje.

„Namiesto úprimného dialógu a hľadania kompromisu sa stretávame s dezinformáciami, surovými inscenáciami a provokáciami. Negatívne tendencie v koncentrovanej podobe možno pozorovať aj v budove Organizácie spojených národov, ktorá vznikla na troskách nemeckého fašizmu a japonského militarizmu a bola vytvorená na podporu priateľských vzťahov medzi jej členmi a predchádzanie konfliktom medzi nimi,” povedal Lavrov.

 

Rozhoduje sa o otázke svetového poriadku

Lavrov povedal, že každý nestranný pozorovateľ vidí, že otázka budúceho svetového poriadku sa rozhoduje práve teraz. „Otázkou je, či to bude poriadok s jedným hegemónom, ktorý bude všetkých nútiť žiť podľa svojich povestných „pravidiel”, ktoré sú výhodné len pre neho,alebo to bude demokratický, spravodlivý svet – bez vydierania a zastrašovania nechcených, bez neonacizmu a neokolonializmu,” povedal ruský diplomat s tým, že Rusko si s istotou vyberá druhú možnosť.

Ruský minister poznamenal, že unipolárny model, v ktorom na super-konzum „zlatej miliardy” po stáročia poskytovali zdroje Ázia, Afrika a Južná Amerika, by sa mal stať minulosťou. V súčasnosti sa formuje multipolárna svetová architektúra – vďaka vzniku suverénnych štátov, ktoré sa neboja presadzovať svoje záujmy.

 

USA sa snažia zachovať si svoju rozplývajúcu sa hegemóniu

Lavrov poznamenal, že USA pokračujú v „nezmyselnom kurze” rozširovania NATO na východ a približovania vojenskej infraštruktúry k ruským hraniciam. Okrem toho sa Spojené štáty rozhodli  podmaniť si aj oblasti Ázie.

„USA a ich spojenci chcú zastaviť valec dejín. Washington, ktorý kedysi vyhlásil víťazstvo v studenej vojne, sa povýšil takmer na božieho posla na Zemi, ktorý nemá žiadne povinnosti, len „sväté” právo konať beztrestne – akokoľvek a kdekoľvek,” povedal diplomat.

Lavrov varoval, že každý štát sa môže stať zónou pôsobenia USA. Najmä ten, ktorý sa nejakým spôsobom znepáči hegemónovi. Pripomenul agresívne vojny rozpútané proti Juhoslávii, Iraku a Líbyi. Zároveň sa vynárajú otázky: či tieto krajiny neovplyvňovali legitímne záujmy Západu, či tam nebol zakázaný jazyk alebo kultúra USA alebo iných členov NATO.

„Washington sa snaží premeniť celú zemeguľu na svoj „zadný dvor”. Nástrojom nátlaku na disidentov sú nezákonné jednostranné sankcie, ktoré sa už roky prijímajú v rozpore s Chartou OSN a používajú sa ako nástroj politického vydierania,” dodal Lavrov.

Ruský minister zahraničných vecí uviedol, že Washington a Brusel zhoršili krízu, keď začali hospodársku vojnu proti Rusku. Dôsledkom bol nárast svetových cien potravín, hnojív, ropy a plynu.

„Pretrváva dojem, že Washington a Európa, ktorá sa mu podvolila, sa snažia udržať si svoju miznúcu hegemóniu výlučne zakázanými metódami. Metódy diplomacie sa nahrádzajú nezákonnými sankciami voči silným konkurentom v ekonomike, športe, informačnom priestore, kultúrnej výmene a vo všeobecnosti v oblasti medziľudských kontaktov,” povedal Lavrov.

 

Ukrajina sa stala spotrebným materiálom

Anglosasi, ktorí si podmanili Európu, urobili z Ukrajiny spotrebný materiál v boji proti Rusku, povedal ruský minister zahraničných vecí.

„Nekompetentnosť západných krajín a pokračujúca vojna kyjevského režimu proti vlastnému ľudu nám nedali inú možnosť, ako uznať nezávislosť Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky a začať špeciálnu vojenskú operáciu na ochranu Rusov a ostatných obyvateľov Donbasu a eliminovať hrozby pre našu bezpečnosť, ktoré NATO sústavne vytvára na ukrajinskom území, v skutočnosti na našich hraniciach,” povedal Lavrov.

Diplomat pripomenul, že Rusko už niekoľko rokov navrhuje dohodu o pravidlách spolužitia v Európe. Ruská federácia presadzovala zásadu rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti, podľa ktorej žiadny štát neposilňuje svoju bezpečnosť na úkor iných. Posledný takýto návrh predložila Ruská federácia v decembri 2021, na ktorý dostala „arogantné odmietnutie”.

 

Medzitým na Ukrajine prekvitali protiruské nálady

„Mali sme sa zmieriť s tým, že Kyjev totálne zakázal ruský jazyk, školstvo, ruské médiá a kultúru s požiadavkami vyhnať Rusov z Krymu, vyhlásil vojnu Donbasu, ktorého obyvateľov vtedajšie aj súčasné kyjevské úrady ústami svojich najvyšších predstaviteľov vyhlásili nie za ľudí, ale za kreatúry?” – opýtal sa vedúci ruskej delegácie.


Referendum je reakciou na vyhlásenia kyjevských orgánov

Lavrov sa vo svojom prejave dotkol referend o pričlenení k Ruskej federácii v Luhanskej a Doneckej ľudovej republike a v Chersonskej a Záporožskej oblasti Ukrajiny. Poznamenal, že po ich ohlásení „Západ dostal hysterický záchvat.

Lavrov pripomenul, že v rozhovore v auguste 2021 prezident Vladimir Zelenskyj odporučil tým, ktorí sa cítia byť Rusmi, aby pre blaho svojich detí a vnúčat odišli do Ruska. Podľa ruského ministra títo ľudia teraz robia práve to, „že si berú do vlastných rúk svoju pôdu, na ktorej ich predkovia žili po stáročia“.

 

OSN a iné medzinárodné organizácie sa dostali pod vplyv USA

Lavrov upozornil na postupný úpadok multilaterálnych inštitúcií, ktoré USA menia na nástroje na realizáciu svojich plánov. Takéto kroky sú namierené proti OSN, Rade OSN pre ľudské práva, UNESCO a iným štruktúram. „Vidíme asertívnu líniu privatizácie Sekretariátu OSN, snahu zaviesť do jeho práce neoliberálny diskurz, ktorý ignoruje kultúrnu a civilizačnú rozmanitosť moderného sveta,” povedal diplomat.

Niektoré krajiny sa tiež snažia podkopať výsady Bezpečnostnej rady OSN, povedal Lavrov. Podľa Ruska je demokratizácia tohto orgánu možná prostredníctvom jeho rozšírenia výlučne na úkor krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Diplomat spomenul najmä Indiu a Brazíliu ako dôstojných kandidátov na stále členstvo v Rade, ale aj Afrika by sa mala zviditeľniť.

„Som presvedčený, že je potrebné chrániť OSN, očistiť svetovú organizáciu od všetkého konfrontačného a cudzieho, obnoviť jej povesť platformy pre čestné diskusie s cieľom nájsť rovnováhu medzi záujmami všetkých členských štátov. Týmto prístupom sa riadi presadzovanie našich národných iniciatív v OSN,” povedal ruský minister zahraničných vecí.

Lavrov na záver svojho prejavu pripomenul slová bývalého generálneho tajomníka OSN Daga Hammarskjolda: „OSN nebola vytvorená preto, aby viedla ľudstvo do neba, ale aby ho zachránila pred peklom.” Diplomat povedal, že tieto slová sú aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým a vyzývajú súčasnú generáciu, aby prevzala zodpovednosť za vytvorenie podmienok pre bezpečný a harmonický život našich potomkov.

„Sme pripravení na takúto poctivú prácu a sme presvedčení, že udržateľnosť svetového poriadku možno zabezpečiť len prostredníctvom návratu ku koreňom diplomacie OSN, ktorá sa opiera o kľúčový ústavný princíp skutočnej demokracie – rešpektovanie zvrchovanej rovnosti štátov,” povedal ruský minister zahraničných vecí.hlavnespravy.sk