04.8.2012 10:55:06

Výlet do Srbska, do Kosova a na Matru

V dňoch 30. júna (neskoro večer) až 5. júla 2011 organizujeme pre členov Slovensko – ruskej spoločnosti a ďalších záujemcov turistický výlet do Srbska, do Kosova a na Matru.
Naším cieľom je spoznať život v súčasnom Srbsku a v Kosove. Okrem iného preto chceme navštíviť oblasť Nového Sadu obývanú našimi rodákmi, konkrétne obec Futog vo Vojvodine, kde je pochovaný náš slávny rodák poľný maršal Andrej Hadik. Ten počas rakúsko-pruskej vojny obsadil 16. októbra 1757 Berlín. Iba pre zaujímavosť, väčšina z jeho vojakov pochádzala zo Slovenska.
Ďalej navštívime Kragujevac a jeho kasáreň, v ktorej sa počas 1. svetovej vojny vzbúrili naši rodáci zo 71. trenčianskeho pluku c. a k. armády. Na cintoríne, kde sú pochovaní, položíme kvety. Odtiaľ sa presunieme do Kosova, kde navštívime Kosovskú Mitrovicu obývanú Srbmi a pamätník na Kosovom poli, ktorý donedávna strážili slovenskí vojaci v rámci misie KFOR.
Cestou domov sa 5. júla zastavíme v pohorí Matra a absolvujeme 2. ročník výstupu na jeho najvyšší bod, na Modravú horu.
Návrat do Bratislavy plánujeme 5. júla 2011 do cca 24.00 hod.

Doprava: autokarom (autokarmi) Lux podľa záujmu, maximálne však 90 osôb.
Ubytovanie: v dvojposteľových izbách, v dvoj až trojhviezdičkových hoteloch s raňajkami.
(2 noci v Belehrade, 1 noc v Mitrovici a 1 noc v Kecskemete)

Orientačná cena zájazdu na osobu: 250 – 290 euro.
Prihláška sa stane záväznou až po poukázaní zálohy 150 euro na účet číslo: 2921853023/1100, ktorý je vedený v TATRA banke.
Úhradu zálohy treba uskutočniť do 25. apríla 2011.
Zvyšok, sumu ešte spresníme, treba uhradiť do 10. júna 2011.
Pozor: pri bankovom prevode do kolonky: doplňujúce údaje alebo kolonky: popis transakcie je potrebné napísať meno a priezvisko. Pri prevode peňazí poštovou poukážkou na účet meno je uvedené automaticky.

Upozornenie: v prípade nenastúpenia na zájazd sa záloha nevracia!!!

Poznámka:
Vzhľadom na to, že súčasťou výletu je aj rad stretnutí s krajanmi a s miestnymi srbskými organizáciami, odporúčame vziať si so sebou aj upomienkové darčeky pre našich hostí a hostiteľov.

Prihlášky prijíma a ďalšie podrobnosti o zájazde poskytne: Vladimír Mikunda (vmikunda@centrum.sk)