30.1.2015 00:05:29

Vyhlásenie z Valného zhromaždenia Slovensko-ruskej spoločnosti

Dňa 29. januára 2015 sa konalo Valné zhromaždenie Slovensko ruskej spoločnosti, ktoré prijalo "Vyhlásenie" a "Výzvu pre vládu Slovenskej republiky".

Vyhlásenie VZ Slovensko-ruskej spoločnosti:

 

My, Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti,

vyhlasujeme,

že nesúhlasíme so súčasnou politikou Európskej únie a NATO voči Ruskej federácii kvôli situácii na Ukrajine.

Súčasná politika Európskej Únie a NATO voči Ruskej federácii nezodpovedá predstavám a záujmom slovenského obyvateľstva, ktoré tradične vníma Rusko ako svojho priateľa. Súčasná európska politika by mala viac zohľadňovať postoje slovenskej a európskej verejnosti.

Domnievame sa, že snaha riešiť rozpory na Ukrajine bez zohľadnenia záujmov rusko-jazyčného obyvateľstva bola jedným z dôvodov súčasného konfliktu na Ukrajine.

Vyjadrujeme názor, že súčasné postoje Európskej únie a jednotlivých jej členov, ktoré sa prejavujú hlavne tzv. sankciami, sú kontraproduktívne a komplikujú vyriešenie krízy na Ukrajine.

Odmietame jednostranné hľadanie vinníka konfliktu na Ukrajine a vyjadrujeme presvedčenie, že za vyvolanie rozporov sú zodpovedné aj štáty, ktoré podporovali protiústavné kroky v Kyjeve v roku 2014.  

Sme presvedčení, že postoje Európskej únie a jednotlivých jej členov sa musia zakladať na rovnakých princípoch a musia byť rovnaké vo vzťahu k územnej celistvosti Srbska i územnej celistvosti Ukrajiny.

Zároveň vyzývame všetky strany konfliktu v Doneckej a Luhanskej oblasti, aby v záujme mierovej budúcnosti Európy využili všetky možnosti na zastavenie bojov a napomohli mierovému riešeniu sporov.

Bratislava, 29. január 2015

 

 

Výzva pre vládu Slovenskej republiky

 

 

Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti

vyzýva vládu Slovenskej republiky

aby na rokovaniach orgánov Európskej únie hlasovala proti akýmkoľvek sankciám proti Ruskej federácii.

Bratislava, 29. január 2015

 

Branislav Fábry