01.8.2017 09:21:48

Vojenská prehliadka Čínskej ľudovej armády (video)

youtube.com