14.9.2022 17:40:30

Vladimír Mikunda: Štefánikovci majú vysoké, no pragmatické ciele

Na zábere novinár Vladimír Mikunda
Na zábere novinár Vladimír Mikunda
(foto: Facebook)


V sobotu 10. septembra 2022 rokovalo v trenčianskom Dome armády XXX. Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Zúčastnilo sa ho 65 z 80 pozvaných delegátov a 16 hostí, vrátane predstaviteľov 1. čs. odboja z Čiech a Moravy.Valné zhromaždenie prerokovalo správu Správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika za uplynulé obdobie, správu o hospodárení SMRŠ za roky 2020 a 2021 a správu Dozornej rady SMRŠ za tieto roky. Ďalej schválilo zmenu Stanov SMRŠ a rámcový plán činnosti spoločnosti na rok 2023.

Obsahovo bohatá a formou vskutku nevšedná bola správa správnej rady, ktorú predniesol predseda spoločnosti M. R. Štefánika genmjr. v.v. Peter Novotňák. Jej prednesením dostal každý prítomný delegát obsahový i vizuálny dôkaz, že Spoločnosť M. R. Štefánika žije nielen u nich doma, ale aj v iných regiónoch Slovenska a že krok za krokom si všade buduje čoraz uznávanejšie postavenie.

Takmer každá prezentovaná téma bola v správe podporená video dôkazmi o činnosti jej 16 klubov. Správa tiež otvorene uviedla, že v ďalšom období treba aby Spoločnosť M. R. Štefánika získala zastúpenie aj v zostávajúcich dvoch krajských mestách, a to v Prešove a Žiline.         

Ďalšie zvyšovanie autority spoločnosti podporilo aj prijaté uznesenie, ktoré zaväzuje nielen uskutočniť do konca tohto roka výročné členské schôdze, ale aj zamerať činnosť klubov na prácu s mládežou, na spoluprácu so školami a na začatie aktívnej spolupráce medzi klubmi na regionálnej úrovni.

Rokovaniu poslali svoje pozdravy predstavitelia mnohých spoločenských organizácií a občianskych združení, napríklad aj predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár.


Snímky z podujatia (foto: Jozef Buffa)


Správu o činnosti prednáša P. Novotňák


Medzi delegátmi bol aj veľmi aktívny člen Spoločnosti MRŠ genmjr. v.v. Svetozár Naďovič


Pohľad do pléna


Počas rokovania sa aj oceňovalo. Títo delegáti si prevzali Pamätnú medailu M. R. Štefánika


Autor textu je bývalý šéfredaktor protifašistického časopisu BojovníkVladimír Mikunda, predseda ZO SZPB Jána Bulíka Bratislava-Petržalka