13.7.2021 15:51:57

Viete, že americký prezident Roosevelt chcel na začiatku vojny „zneškodniť“ nielen ZSSR, ale aj Veľkú Britániu? … a ďalšie zaujímavosti

Záber z Jaltskej konferencie (1944)
Záber z Jaltskej konferencie (1944)
(foto: AM)


Takže viete, že…? (armadnymagazin.sk)…odpor nemeckým nacistom v 2. sv. vojne sa rátal od hodín až po mesiace?

Napríklad Dánsko odporovalo Nemcom 6 hodín, Holandsko 6 dní, Belgicko 8 dní, Poľsko 36 dní, Francúzsko 43 dní a Pavlovov dom v Stalingrade 58 dní!!!

 

…rozdiel medzi nemeckým a francúzskym chápaním tankovej zbrane spočíval v tom, že francúzske velenie vychádzalo zo skúseností 1. sv. vojny a tanky vnímalo len ako doprovod útočiacej pechoty?

Preto vo francúzskej armáde neexistovali na začiatku vojny mohutné tankové zbory, schopné väčších samostatných operácií. Podobne tomu bolo aj s motorizáciou armády, ktorá mala slúžiť hlavne na prepravu záloh; francúzska vojnová škola sa tu opierala o generála Gallieniho, ktorý počas 1. sv. vojny premiestnil na obranu Paríža vojská z jedného frontu na druhý parížskymi taxíkmi. Preto francúzska armáda nemala na začiatku 2. sv. vojny samostatné motorizované divízie pripravené na spoločné operácie s tankovými divíziami.

 

…americký prezident F. D. Roosevelt chcel kvôli líderstvu USA „zneškodniť“ nielen ZSSR, ale aj Anglicko?

V roku 1942 plánoval dosiahnuť zastavenie bojov v Európe a v podmienkach mieru chcel odstaviť ZSSR i Anglicko na geopolitickej mape, čím si chcel zabezpečiť individuálnu dominanciu Ameriky. Aj toto vyplýva z odtajnených archívnych materiálov Služby zahraničnej rozviedky Ruska, ktoré boli uverejnené v zborníku „Služba zahraničnej rozviedky Ruskej federácie. 100 rokov. Dokumenty a svedectvá“.

Medzi dokumentmi sa nachádza šifrovka z 9. 12. 1942, ktorá bola poslaná z Washingtonu do Moskvy vynikajúcim rozviedčikom, rezidentom sovietskej zahraničnej rozviedky v USA Vasiliom Zarubinom, ktorý pôsobil pod operačným pseudonymom Maksim.

Roosevelt má ďalekosiahle plány na výhru vo vojne a dominantnú úlohu USA pri uzavretí mieru. Plánuje dosiahnuť ozbrojené prímerie na rok alebo na poldruha roka. Toto obdobie je skúšobným vo vzťahu k ZSSR a Anglicku.

Roosevelt sa nazdáva, že Amerika môže kontrolovať politiku oboch týchto štátov. S Anglickom si to Amerika vie vybaviť sama na základe toho, že pozícia Churchilla je vo vedúcich anglických kruhoch slabá a v najdôležitejších otázkach vedenia vojny a budúcich plánov sa Churchill podriaďuje Rooseveltovým rozhodnutiam,“ informoval Maksim.

V ďalšom Zarubin – Maksim uvádza, že USA sú dostatočne silné „aby úplne vytlačili Anglicko z Južnej Ameriky“. „Rooseveltov plán zneškodniť a paralyzovať ZSSR je rozkalkulovaný na vyčerpanie a na závislosť od hospodárskej pomoci Ameriky. Roosevelt vo svojich záujmoch štve Angličanov proti Rusom a naopak,“ písal ruský rezident.

 

…bývalý britský premiér Winston Churchill navrhoval v októbri 1944 Josifovi Stalinovi rozdelenie Balkánu a časti juhovýchodnej Európy na zóny sovietskeho a západného vplyvu?

Svoje návrhy napísal na papier, ktorý ukázal členom sovietskej delegácie,“ povedal Naryškin na tlačovej konferencii MIA „Rossia segodňa“.

Dodal k tomu, že v Juhoslávii sa Sovietskemu zväzu odvodzovalo 50 % vplyvu, v Bulharsku, ktoré úplne oslobodili sovietske vojská 75 %. „Taká je trúfalosť a cynizmus britskej diplomacie,“ poznamenal Naryškin a poukázal na originál Churchillovho návrhu dohody o percentách, ktorá je tiež v ruských archívoch.

 

 

…Vrchné veliteľstvo nemeckej brannej moci Oberkommando der Wehrmacht dňa 11. júna 1941 direktívou OKB č. 32 hovorilo o dobytí Stredozemného mora, Severnej Afriky, Blízkeho a Stredného východu pri súčasnej obnove obkľúčenia Anglicka?

Hneď po tom sa nacistickému vedeniu črtala perspektíva dobytia Indie a prenesenia boja na americký kontinent.

Konkrétne tak videl nemecký generálny štáb vývoj situácie na Blízkom východe: „Len čo vojna na východe (proti ZSSR) prejde z fázy rozbitia ozbrojených síl protivníka do fázy ekonomického útlaku protivníka, na prvý plán sa opäť dostanú ďalšie úlohy vojny proti Anglicku, uskutočnenie ktorých bude treba okamžite realizovať.

 

…podľa americkej organizácie Anti-Defamation League vlani (2020) nahlásili Židia v USA 2024 antisemitských útokov, čo predstavuje nárast o 10 percent oproti predchádzajúcemu roku?

Ide o jeden z najvyšších počtov útokov za ostatných päť rokov. Dvojtýždenník SZPB Bojovník v čísle 10/2021 napísal, že mnohé z incidentov využívali technologické a konšpiračné inovácie. Príkladom je tzv. Zoombombing. Ide o narúšanie stretnutí na internetovej platforme Zoom alebo iných online videohier antisemitskou žlčou, rasizmom alebo vystavovaním svastiky.

Našli sme 196 takých antisemitských útokov a 114 sa ich zameralo na školy alebo synagógy,“ hovorí šéf organizácie Jonathan A. Greenblatt. Napríklad v apríli narušil online kurz na strednej škole neznámy účastník, ktorý bombardoval učiteľa správami s textom „Horieť ako Žid“. V októbri minulého roka niekto vtrhol do virtuálnej triedy v škole v New Yorku a zverejnil správy: „Zabite všetkých Židov, všetci ich potrestajte plynom.“ A v ďalšom prípade sa známy biely rasistický hacker naladil na päť relácií Zoom, v jednom prípade si pred stretnutím židovskej mládežníckej skupiny vytiahol tričko a odhalil tetovanie svastiky.


Vladimír Mikunda (armadnymagazin.sk)