01.3.2018 11:06:44

Veľvyslanec Sovietskeho zväzu (historický film v ruštine)

youtube.com