15.11.2021 19:14:09

Veľvyslanec Ruskej federácie navštívil Trnavu

J.E. Igor B. Bratčikov
J.E. Igor B. Bratčikov
(foto: Facebook)


15. novembra 2021 navštívil Igor Borisovič Bratčikov Trnavu, stretol sa s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom, rektorom Univerzity sv. Cyrila a Metoda Romanom Bočom, vedením Trnavskej obchodnej a priemyselnej komory a zástupcami podnikateľských kruhov.V rozhovore s J. Viskupičom obe strany potvrdili svoje odhodlanie rozvíjať bilaterálnu spoluprácu v oblasti medziregionálnych väzieb, kultúry a ekonomiky. Trnavský kraj má uzatvorené zmluvy o partnerstve s Oriolskou a Volgogradskou oblasťami a partnerským mestom krajského hlavného mesta je mesto Balakovo (Saratovská oblasť). Na stretnutí s rektorom R. Bočom bol zdôraznený potenciál interakcie v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ako aj v štúdiu ruského jazyka. Od roku 2013 pôsobí na Univerzite Cyrila a Metoda Katedra rusistiky, ktorá pripravuje odborníkov v oblastiach „Ruský jazyk a kultúra v oblasti obchodnej komunikácie“ a „Učiteľ ruského jazyka a literatúry“.

Veľvyslanec sa zúčastnil aj na rozšírenom zasadnutí Trnavskej obchodnej a priemyselnej komory, kde prebehla diskusia o stave a perspektívach rusko-slovenských ekonomických vzťahov vo svetle rozhodnutí zasadnutia rusko-slovenskej medzivládnej komisie o obchodnej, hospodárskej, vedecko-technickej spolupráci v Bratislave.redakcia z rusemb