03.9.2014 08:03:32

Vďaka sovietskej armáde za pomoc SNP

Vďaka za pomoc
Vďaka za pomoc
(foto: -vmi-)

Aj členovia Slovensko-ruskej spoločnosti združení v kluboch Arbat z Bratislavy a Prešova prišli podporiť myšlienky SNP do povstaleckej Banskej Bystrice.

A že bol náš transparent okrem slovenčiny aj v angličtine? Predsa zámerne! To aby si náš postoj vedeli prečítať aj anglicky hovoriaci okoloidúci.

-vmi-