05.2.2018 19:02:05

Valné zhromaždenie: Už z názvu vyplýva, že máme jeden cieľ

Val. zhrom., 1. 2.
Val. zhrom., 1. 2.

Dňa 1. februára 2018 sa v priestoroch Paneurópskej vysokej školy konalo Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti, ktoré správou predsedu Jána Čarnogurského zhodnotilo našu činnosť za minulý rok. Rokovania sa zúčastnil nezávislý poslanec NR SR Peter Marček a veľvyslanec RF v SR Alexej L. Fedotov.

Pred zaplnenou sálou predseda Čarnogurský povedal, že naša forma organizácie je odpoveďou na spoločenské pomery na Slovensku i jeho geopolitické zaradenie. A vyhlásil, že už nemôžeme iba snívať, už musíme aj konať, aby politika nášho štátu bola voči slovensko-ruskému vzťahu priaznivá. Dal pri tom do pléna otázku, ako nám ďalej vystupovať? Máme byť stále mierni alebo už aj radikálni?

To, že Slovensko-ruská spoločnosť kráča správnym smerom hovorí aj nárast počtu našich členov za ostatný rok o približne 100 na súčasných 778 členov. Zo správy vyplynulo, že za 12 rokov existencie nás opustil jeden jediný člen.

Z podujatí, ktoré spoločnosť za ostatný rok zorganizovala, treba vyzdvihnúť obnovu pamätníka Ľudmily Losskej, obnovu pamätníka Červenej armády v Novej Bošáci, zájazd na Matru, zájazd do Moskvy, spoločenský večierok pri príležitosti „Maslenice“ (ruských fašiangov), klubové besedy, vítanie ruských motorkárov Noční vlci a mnohé iné.

Osobitne cenné sú podujatia desiatich klubov Arbat, ktoré usporadúvajú rad regionálnych podujatí a jedno spoločné stretnutie všetkých klubov. Predseda J. Čarnogurský povedal, že sú to práve naše kluby Arbat, ktoré sa „konkrétnou mravčou prácou podieľajú na propagácii Ruska vo svojom okolí“.

V ďalšom boli prítomní členovia oboznámení s konkrétnymi podujatiami jednotlivých klubov Arbat.

Druhým bodom bola správa o hospodárení, ktorá bola prijatá.

V diskusii predstavitelia jednotlivých klubov Arbat ešte viac priblížili svoju činnosť, naznačili tiež v akých kto pomeroch pôsobí a ako ich činnosť vníma verejnosť. Výsledok je optimistický: Slovensko-ruská spoločnosť má veľkú nádej, že bude stále rásť a nadobúdať medzi ľuďmi čoraz väčšiu autoritu. Niektorí vystupujúci sa v tejto časti vyslovili za radikálnejšie postoje.

Veľmi príjemným postrehom je, že rad vystúpení mal výrazný antifašistický obsah. V konkrétnych podujatiach, postojoch i symboloch. Vrátane ocenenia, že túto líniu si drží aj náš web.

V tejto súvislosti sa jeden náš člen, ktorý je bývalým prokurátorom nechal počuť, že tak, ako v minulosti, dnes už taktiež pomaly nemôžeme vyslovovať svoj názor.

Pochopiteľne, že otvorená bola aj téma diskriminácie ruských športovcov a bránenie im v účasti na ZOH 2018 v Pjongčangu. Člen predstavenstva spoločnosti Branislav Fábry k tomu naformuloval „Vyhlásenie VZ SRS k diskriminácii ruských športovcov“, ktoré bolo jednohlasne prijaté v tomto znení:

Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti

1.      --- vyjadruje znepokojenie nad politickými zásahmi do športu, ktoré sa objavili v súvislosti s prípravou Zimných olympijských hier a Zimných paralympijských hier v Pjongčangu v roku 2018,

2.      --- protestuje proti diskriminácii ruských športovcov, voči ktorým boli použité nespravodlivé princípy prezumpcie viny a kolektívnej viny,

3.      --- odmieta iracionálne kritériá, ktorými Medzinárodný olympijský výbor a Medzinárodný paralympijský výbor odôvodnili svoje sankcie proti ruským športovcom a ktoré sa opierajú o nepresvedčivé argumenty, uvedené najmä v tzv. McLarenovej správe,

4.      --- vyjadruje nesúhlas s ponižujúcimi podmienkami, ktoré Medzinárodný olympijský výbor vytvoril selektívne pre ruských účastníkov Zimných olympijských hier 2018 v Pjongčangu a ktoré predstavujú hrubé porušenie ich základných ľudských práv a slobôd,

5.      --- vyzýva členov Medzinárodného olympijského výboru, najmä slovenskú zástupkyňu Danku Bartekovú, aby sa zasadili o ukončenie politických zásahov veľmocí do športu a o obnovenie práv diskriminovaných ruských športovcov.

V diskusii sa o slovo prihlásil aj veľvyslanec A. L. Fedotov, ktorému už predtým vzdal poklonu Branislav Rusiňák zo Spišskej Novej Vsi keď povedal, že „Rusi aj v kontaktoch s nami nikdy nehovoria, že čosi sa nedá urobiť“.

„Je príjemné vidieť, že rastiete,“ povedal A. Fedotov a s úsmevom dodal, že „aj príspevky sú o čosi dlhšie, pretože je o čom rozprávať, čo sa urobilo a čo sa plánuje urobiť“.

V ďalšom sa venoval 25. výročiu nadviazania diplomatických vzťahov Slovenska s Ruskom, čo vyjadruje aj vyše sto diplomatických zmlúv. Osobitne pri tom zdôraznil poznatok, že na Slovensku sa ruština oficiálne stala jazykom menšiny.

Pohovoril o minuloročnej i tohtoročnej súťaži pre slovenských i ruských žiakov, ktorá má názov „Viktorína“ (viac na https://slovakia.mid.ru/web/svk), o kontaktoch veľvyslanectva s klubmi Arbat, ale taktiež o olympijských hrách... Vystúpenie ukončil vyjadrením jednoznačného posolstva, že „chceme vám pomáhať a spolupracovať, pretože už z názvu vyplýva, že máme jeden cieľ“!

Vladimír Mikunda  

Vladimír Mikunda