04.8.2012 10:55:06

V. Vasiliev - „pýcha ruského baletu“

Tanečník, choreograf a pedagóg Vladimír Vasiliev sa v tomto období dožil 70. narodenín a pri ich príležitosti mu zagratuloval aj predseda ruskej vlády V. Putin.
- Oprávnene vás nazývajú pýchou ruského baletu, koncentrujete v sebe celú epochu histórie našej choreografickej školy. Nekonečná tvorivá energia, veľkolepé majstrovstvo výkonov a, samozrejme, obrovská umelecká pracovitosť vám umožnili vydobyť si uznanie profesionálov i milovníkov umenia, hovorí sa v telegrame predsedu vlády.
x x x
V. Vasiliev sa narodil 18. apríla 1940 v Moskve. V roku 1958 skončil Moskovské akademické choreografické učilište a hneď bol prijatý do baletného kolektívu „Boľšovo teatra“ kde bol v rokoch 1958 – 1988 sólistom. Stálou profesionálnou a aj životnou partnerkou sa mu stala E. Maximova, ktorú však on sám nazýval svojou „Múzou“.
Medzi jeho najlepšie role patria rola Princa (Zoluška), Rómea (Rómeo a Júlia), Ivana Hrozného (Ivan Hrozný), všetky balety S. Prokofieva, Princa Désiré („Spiaca krásavica“ Čajkovského)...
Ako choreograf začína pracovať v roku 1971, choreografiu baletných predstavení stavia po ZSSR i celom svete. Začína sa objavovať i vo filmoch.
V roku 1982 ukončil štúdium na choreografickej fakulte „GITISa“ (Ruská akadémia divadelného umenia) a toho istého roku tam začína aj prednášať. V rokoch 1985 – 1995 je vedúcim katedry, v roku 1989 získava titul profesor.
V roku 1988 Vasiliev i Maximova kvôli konfliktu opúšťajú „Boľšoj teatr“. Od marca 1995 po september 2000 je umeleckým vedúcim – riaditeľom štátneho akademického „Boľšovo teatra“ Ruska.
V súčasnosti aktívne spolupracuje s mnohými divadlami po celom svete, pozývaný je do porôt rôznych baletných medzinárodných konkurzov, pripravuje nové predstavenia i role ...
Vladimír Vasiliev je čestným doktorom MGU, aktívnym členom Medzinárodnej akadémie tvorby a Akadémie ruského umenia, tajomníkom zväzu divadelných umelcov Ruska ...
V. Vasiliev je národným umelcom RF, národným umelcom ZSSR, laureátom Leninskej prémie (1970), Štátnej prémie ZSSR (1977), Štátnej prémie RSFSR (1984), Štátnej prémie Ruska (1991), vyznamenaný je Radom Lenina (1976), Červenej zástavy za pracovné zásluhy (1986), Priateľstva národov (1981), je držiteľom ďalších medzinárodných prémií a medailí.
Koncom 20. storočia bol na základe ankety popredných svetových špecialistov nazvaný „Tanečníkom 20. storočia“.
Podľa RIA Novosti 18. apríl 2010