25.8.2021 12:03:13

V Bratislave sa uskutočnil vedecko-praktický seminár pre slovenských rusistov

Záber zo seminára
Záber zo seminára
(foto: rcvkba.sk)


20. augusta sa v Ruskom dome v Bratislave, za účasti Veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Igora Bratčikova, uskutočnilo priateľské stretnutie s Výkonným výborom Asociácie rusistov Slovenska (ARS).Keď sa hovorí o výhodách znalosti ruského jazyka, veľvyslanec poznamenal, že to nie je len príležitosť vychutnať si čítanie v pôvodných reči svetoznámych básnikov a spisovateľov, akými sú  A. S. Puškin, L. N. Tolstoj, M. A. Šolochov,  ale aj možnosť priameho prístupu k spoľahlivým informáciám o modernom Rusku, o získaní šancí na prácu, štúdium, cestovanie takmer vo všetkých štátoch bývalého ZSSR, kde ruština zostáva jazykom medzietnickej komunikácie.

Veľvyslanec srdečne poďakoval všetkým prítomným a osobne stálej prezidentke ARS profesorke Eve Kollárovej za jej obetavú prácu pri popularizácii ruského jazyka na Slovensku. I. B. Bratčikov prítomných ubezpečil, že veľvyslanectvo Ruskej federácie bude naďalej poskytovať ARS všestrannú podporu pri jej aktivitách, ktoré sú pre rusko-slovenské humanitárne vzťahy také dôležité.

V roku 2021 si Asociácia pripomína 30. výročie svojej existencie. Medzi jej hlavné úlohy patrí koordinácia práce rusistov na Slovensku, ako aj zvyšovanie kvalifikácie učiteľov v školách, gymnáziách a na univerzitách.

Na stretnutí boli určené vektory práce ARS do budúcna, prerokované možnosti  a spôsoby interakcií v kontexte obmedzení, ktoré spôsobuje COVID-19. Osobitné miesto v diskusii venovali jej účastníci  problematike vydávania náučnej  literatúry pre vyučovanie ruštiny v slovenských školách. V blízkej budúcnosti sa pripravujú učebnice dejepisu a psychológie,  z tlače už vyšla učebnica geografie.


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave