22.11.2015 23:53:13

Už aj Košice majú Klub Arbat

Klub Arbat, Košice
Klub Arbat, Košice

Dňa 20. 11. 2015 sa za účasti predsedu Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Jána Čarnogurského konalo v Košiciach prvé stretnutie zakladajúcich členov nášho Klubu ARBAT v Košiciach. 

Prítomná bola aj predsedníčka Zväzu Rusov v Košiciach Natália Dostovalová a taktiež zástupcovia klubov ARBAT z Prešova a Spišskej Novej Vsi.

Ján Čarnogurský vo svojom príhovore ozrejmil význam klubov ARBAT, ktoré sa zakladajú po celom Slovensku, ako priestor na neformálne stretnutia a diskusie priaznivcov a priateľov Ruska a na organizovanie rôznych podujatí.


Igor Grekov