18.2.2015 06:26:34

Ukrajinská armáda má obrovské straty a stráca Debaľcevo

V utorok bol v boji v Debaľcevo do nohy ranený i hlava DĽR Alexander Zacharčenko.  Domobranci pokračujú vo vyyhláseniach o kontrole nových rajónov a ukrajinská strana, ktorá doteraz odmietala priznať akékoľvek obkľúčenie, slovami veliteľa práporu Semenčenka hystericky vyzýva ukrajinskú armádu aby zorganizovala prielom a vyrovnala frontovú líniu.

Zacharčenko bol ranený keď prebiehal jednu z centrálnych ulíc v čase ako bola intenzívne obstreľovaná z ručných palných zbraní.

Obkľúčené sily sú už takmer vyčerpané. "Podčiastočnou kontrolou máme už aj dedinku Černuchino", "v Debaľceve máme nemálo strát", priznáva domobranec s volačkou "Sčastlivyj", zdôrazniac, že ukrajinské sily ich majú ešte viac. Ich vojaci sa v panike skrývajú po pivniciach. "Mŕtvol je 128. brigády je toľko, že sa s nimi dajú vystieľať koberce", - tvrdí.

Veliteľ 128. brigády s volačkou "Husár" hlási telefonicky, že "Držíme sa, no je to ťažké. Ak nebudú okamžite prijaté nejaké opatrenia v priebehu 24 hodín možno brigáda prestane existovať. Brigáda môže zmiznúť".

Podľa jeho slov ukrajinskí vojaci svojimi silami nedokážu vyjsť z obkľúčenia bez silnej palebnej podpory iných jednotiek "protiteroristickej operácie". A že na východ z kotla treba odblokovať aspoň "nejaký maličký kúsok cesty".

"Brigáda mohla vyjsť vlstnou silou ešte pred štyrmi dňami, kým nezačala vznikať táto situácia, - povedal ukrajinský dôstojník. - Treba dvihnúť letectvo, preorať zem, zlikvidovať okolité kopce, ktoré ovláda domobrana, doplniť nejakú techniku a odvádzať vojská. V opačnom prípade sa zopakuje ilovajský kotol, v ktorom ľudia kráčali po "zelenom koridore" a boli postrieľaní delostrelectvom protivníka", dodáva ukrajinský vojak.

 

Podľa vz.ru, 17. február 2015