17.1.2023 17:33:12

Tomáš Dugovič: Druláka po sporoch s vedením a rezortom diplomacie vyhodili z Ústavu medzinárodných vzťahov. Vraj pre úspory

Prof. Petr Drulák
Prof. Petr Drulák
(foto: Jiří Skupien)


Výraznú postavu českej diplomacie v minulosti profesora Petra Druláka vyhodili z Ústavu medzinárodných vzťahov. Oficiálnym zdôvodnením sú organizačné zmeny. Sám Drulák však vidí príčinu v dlhých sporoch s priamym nadriadeným a rezortom zahraničných vecí pre jeho politicky nekorektné postoje. V súvislosti s nimi sa ho vlani zastala Etická komisia ústavu, ako aj Spoločnosť pre slobodu prejavu. (standard.sk)


 

Niekdajší český veľvyslanec vo Francúzsku a bývalý námestník ministra zahraničných vecí Petr Drulák prišiel o miesto vedúceho výskumníka na Ústave medzinárodných vzťahov (ÚMV), ktorý patrí pod český rezort diplomacie.

Podľa denníka Echo 24, ktorý má k dispozícii oficiálne zdôvodnenie jeho prepustenia, k výpovedi pracovného pomeru prišlo „z organizačných dôvodov“. Drulák, ktorý je tiež externým spolupracovníkom Štandardu, by mal na ústave skončiť v posledný marcový deň.

Riaditeľ ÚMV Ondřej Ditrych napísal na nový rok list niekoľkým desiatkam zamestnancov ústavu, v ktorom píše, že musí „prikročiť k miernemu zníženiu stavov“. Odvolával sa na potrebu udržateľného rozpočtu či rastúce ceny energií.


Drulák: Skutočné dôvody sú evidentné

Správa však prichádza po tom, ako viaceré médiá v Česku i na Slovensku v posledných mesiacoch písali o Drulákových sporoch s ministerstvom a riaditeľom ÚMV. Tie pramenili z ich rozdielneho pohľadu na vojnu na Ukrajine či geopolitiku ako takú.

„Bol som pozvaný na rokovanie k riaditeľovi, ale nevedel som prečo. Riaditeľ mi povedal: ‚Tu je výpoveď, alebo dohoda o ukončení pracovného pomeru, vyberte si‘,“ opisuje odborník stretnutie, ku ktorému prišlo pred niekoľkými dňami.

 


Zvyšok komentára nájdete na Štandarde.Tomáš Dugovič