06.4.2019 18:16:55

Tip na víkendové kino: Bratislavsko-brnenská operácia (video v ruštine)

Tento dokument je zaujímavý tým, že popisuje komplexne Bratislavsko-brnenskú operáciu Červenej Armády v marci - apríli 1945. Prirodzene je to spracovaný dokument z nedávnej doby, čiastočne s použitím dobových záberov, so spomienkami účastníkov - veteránov Veľkej vlasteneckej vojny a s počítačovou animáciou postupu frontu i s pravdepodobne hranými zábermi k dokumentu.

Neviem posúdiť, rodičia mi už nežijú. Každopádne je zaujímavý a odporúčam ho pre kinotip.

Celý film má 23:23 min a je na youtobe, "zavesil" ho 19.11.2017 Sergej Vertij, ale našiel som link i na TV seriál s rovnakým dielom TVseriálu a obsahom.

32. "Братиславско-Брновская наступательная операция". Освобождение

Братиславско-Брновская наступательная операция — наступательная операция Красной Армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. Проводилась с 25 марта по 5 мая 1945 года частью сил 2-го Украинского фронта с целью освобождения Словакии и овладения Братиславским и Брненским промышленными районами.

Bratislavsko-brnenská útočná operácia - bojová operácia Červenej Armády proti nemeckým vojskám počas veľkej vlasteneckej vojny, ktorá sa uskutočnila od 25.marca do 5.mája roku 1945 časťou síl Druhého ukrajinského frontu s cieľom oslobodiť Slovensko a získaním bratislavských a brnenských priemyselných oblastí...

Сергей Вертий  pod č.pol.32 na 11 pozícii:

https://www.youtube.com/watch?v=Sbc6R9o-dYE

alebo

https://www.youtube.com/watch?v=_Wa6m22U514

pozn

v dokumente spomínajú :Vadim Sadovničenko  veterán Veľkej vlasteneckej vojny

Petr Skvoznjakov veterán Veľkej vlasteneckej vojny

 o 10:42: Lode dunajskej vojensko-riečnej flotily a ich bojové úlohy – v Komárne,  v Bratislave

 o 14:45 pomerne krátky výsek oslobodenia Bratislavy

o 18:33 vidno štáb frontu, kam bol premiestnený: aj historický záber maršála R.Malinovského v Modre 14.apríla 1945. 

Pozn.redaktora:

Pravdepodobne je to spracované  ruským pohľadom na frontovú operáciu, komplexnejšie historické záznamy by mala skôr poskytnúť štátna RTVS. Bolo však zaujímavé uvedomiť si že vojaci Červenej Armády neprichádzali oddýchnutí a bohato zásobení, neboli to frajeri zo západného frontu, prvý raz som videl armádu, ktorá prišla na koňoch a kde kozáci atakovali frontové línie, kde bolo vidno prácu žien- regulovčíčok, ostrelovačiek, spojárok...i úlohu Dunajskej vojensko-riečnej flotily...zábery z oslobodenej Bratislavy sú skôr zábermi z brnenských ulíc, ale každý záznam je dnes cenný.

redakcia, prevzaté z youtobe