02.10.2021 19:42:36

Študenti aj učitelia sa môžu uchádzať o štipendiá na štúdium v Rusku

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
(foto: addvisa.com)


Slovenskí stredoškoláci, vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia či vedeckí pracovníci môžu počas školského roka 2022/2023 študovať alebo bádať v Rusku aj vďaka štipendiám, ktoré vyplývajú zo slovensko-ruskej medzivládnej dohody. Ich administrátorom na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je nezisková organizácia Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). TASR o tom informoval Ján Chlup zo SAIA.Občania Slovenska môžu absolvovať v Ruskej federácii celé bakalárske či magisterské štúdium v oblastiach, ako je jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo. Rovnako aj mesačný letný kurz ruského jazyka, dvojmesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia, päťmesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia a jeden až desaťmesačný výskumný pobyt. Ruská strana poskytuje štipendistovi bezplatné štúdium a štipendium, slovenská strana prepláca cestovné výdavky na cestu na miesto pobytu a späť a poskytuje príplatok k štipendiu od 132 do 146 eur na mesiac.

Ako upozorňuje Adela Poláčková zo SAIA, tento rok došlo k dvom výrazným zmenám. Kým v minulosti bola uzávierka žiadostí spravidla začiatkom februára, teraz je o niekoľko mesiacov skôr. Záujemcovia o štipendijný pobyt v Rusku musia podať žiadosť do 31. októbra. Druhou zmenou je, že žiadosť sa podáva cez ruský systém na portáli https://education-in-russia.com/. Záujemcovia o príplatok k štipendiu musia následne podať ešte žiadosť cez portál www.saia.sk do 9. novembra.

Bližšie informácie o podmienkach uchádzania sa o jednotlivé štipendiá sú zverejnené v databáze štipendií a grantov na portáli saia.sk, alebo ich záujemcovia môžu získať v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina).


TASR