17.4.2019 21:16:01

Štrnásty Klub Arbat SRS vznikol v Banskej Bystrici

Obdržali sme 14.4. mail od pani Viery Nociarovej zo Zvolena :

Posielam Vám krátku správu o vzniku ďalšieho Klubu Arbat v Banskej Bystrici.

V Banskej Bystrici sme  dňa 22. marca 2019 založili štrnásty Klub Arbat Slovensko -ruskej spoločnosti.

Stretli sa  12 priatelia, pozvanie na zakladajúce stretnutie prijali vedúca Klubu Arbat zo Zvolena p. Viera Nociarová a vedúci Klubu Arbat z Liptovkého Mikuláša p. Ing. Igor Petra. Návštevou poctil slávnostnú schôdzu aj zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Hostia oboznámili prítomných so svojou doterajšou činnosťou, ktorá je zameraná na spoznávanie krajiny našich priateľov, o ktorej už viac rokov nepočujeme kladné informácie.

Pozornosť Kluby venujú aj kultúrnej stránke, či sú to výstavy umelcov, filmy, pamätné miesta bojov v druhej svetovej vojne na území Slovenska.

Je možná spolupráca s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave, so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a tiež spoločné stretnutia Klubov Arbat na Slovensku a blízkosť našich miest Zvolen - Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš aj Spišská Nová Ves kde môžme spoločne organizovať niektoré akcie.

Vedúcou Klubu Arbat v Banskej Bystrici je Mgr. Petra Petrová. O činnosti Vás budú informovať.

... a my dodávame: želáme Vášmu Klubu Arbat príjemné spoločné aktivity a prosíme, dajte nám vedieť, píšte a fotografujte!

redakcia

Viera Nociarová