02.5.2013 08:33:09

Stretnutia členov Klubu Arbat

Členovia Klubu Arbat sa pravidelne stretávajú každý štvrtok o 18.00 hod. (momentálne) v priestoroch Klubu spisovateľov na bratislavskej adrese Laurinská 2.

V prípade, ak je Klub spisovateľov kvôli nejakému podujatiu obsadený, spravidla sa presúvame do reštaurácie v bývalom dome Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na ulici Ventúrska.

Obsahom našich stretnutí bývajú vzájomné hovory v ruštine na vopred dohodnutú, resp. momentálne aktuálnu tému.

Našou tradíciou je, že každý, kto sa v našom kolektíve ocitne po prvý krát, "musí sa" ostatným prítomným predstaviť. Pochopiteľne, že taktiež v ruštine. 

V. Mikunda