04.8.2012 10:55:06

Štátny sviatok Ruskej federácie – Deň Ruska

MOSKVA, 12. jún 2007 - RIA Novosti. Štátny sviatok Ruskej federácie – Deň Ruska - sa oslavuje od roku 1994 v deň prijatia deklarácie o suverenite republiky.

MOSKVA, 12. jún 2007 - RIA Novosti. Štátny sviatok Ruskej federácie – Deň Ruska - sa oslavuje od roku 1994 v deň prijatia deklarácie o suverenite republiky.

Deklarácia o štátnej suverenite RSFSR, kde sa suverenita chápe ako prirodzená a nevyhnutná podmienka existencia ruskej štátnosti, ktorá má storočnú tradíciu, kultúru a sformované tradície, bola prijatá na Prvom zjazde ľudových poslancov RSFSR 12. júna 1990. Deň prijatia Deklarácie sa stal začiatkom vzniku ruskej štátnosti, založenej na princípe ústavného federalizmu, rovnoprávnosti a partnerstva.

Samotná deklarácia sa zrodila na pôde hnutia „Demokratické Rusko“, keď zástancovia evolučnej trhovej reformy a silnej štátnosti, založenej na priorite národných záujmov Ruska, začali vystupovať proti mocenskému monopolu KSSZ.

Okrem toho koncom osemdesiatych rokov vo verejnej mienke stala prevládať myšlienka, že Politbyro ÚV KSSZ nie je schopné pohnúť spoločnosť smerom k sociálnym a ekonomickým premenám. Vážnymi etapami v upevnení ruskej štátnosti bolo schválenie funkcie prezidenta Ruskej federácie, prijatie novej Ústavy Ruskej federácie, ktorá odrážala nové politické reálie, štátnu vlajku, hymnu, štátny znak Ruska. Nový názov štátu sa schválil 25. decembra 1991 – Ruská federácia (Rusko). Nariadením  prezidenta Ruskej federácie z 2. júna 1994 sa deň prijatia Deklarácie o štátnej suverenite Ruskej federácie - 12. jún je štátnym sviatkom. Nariadením prezidenta zo 16. júna 1996 sa nazýva Deň Ruska. V roku 2002 bol prijatý nový Zákonník práce Ruskej federácie, v ktorom je pomenovanie nového štátneho sviatku oficiálne zafixované zákonom.