20.2.2017 07:45:50

Štartujeme tretí rok protestných zhromaždení proti cudzím základniam na území SR

Dňa 30. 3. 2017 o 17.00 hod. sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave uskutoční protestné zhromaždenie občanov proti obsadeniu Slovenska cudzími vojskami a ich vojenskými základňami.

Marcový protest otvorí už tretí ročník vyjadrovania nesúhlasu občanov s janičiarskou zradou slovenských a slovanských záujmov SR.

Organizátori týmto vyzývajú organizácie na pripojenie sa k tomuto spontánnemu hnutiu. Na marcovom proteste privítame každého, kto si váži a ctí slobodu a nezávislosť svojho štátu. O záujme vymaniť sa z koloniálneho jarma a pripojiť sa k protestu suverénnych občanov dajte najavo prostredníctvom e-mailu: srspol.srspol.@yandex.ru

Úprimne radi Vás medzi sebou privítame

redakcia