22.2.2014 18:48:24

Správa z valného zhromaždenia našej spoločnosti

 

Dňa 23. januára2014 sa uskutočnilo v Bratislave riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Slovensko- ruskej spoločnosti.

 

Členovia prerokovali správu o činnosti a o hospodárení spoločnosti za uplynulé obdobie. Správu predniesol predseda Branislav Fábry.

Diskusia bola otvorená a vecná. Podporila doterajšiu činnosť, zamerala sa na ďalšie posilnenie našich aktivít. Otvorila aj tému potreby podpory výučby ruského jazyka na Slovensku a rozvoja spolupráce medzi učiteľmi a tlmočníkmi z ruského jazyka v SR. Slovensko-ruská spoločnosť bude nápomocná pri realizácii tohto cieľa. 

Zaujímavou informáciou bolo založenie Klubu Arbat v Prešove. Všetci prijali túto správu s potešením a vyslovili podporu zakladaniu ďalších klubov Arbat mimo Bratislavy.

Dôležitou otázkou bola potreba zintenzívnenia informovanosti o aktivitách spoločnosti. Diskutujúci sa zhodli, že sú potrebné rôzne formy prezentácie spoločnosti navonok. Ako príklad efektívnej prezentácie bola označená webová stránka spoločnosti.

Dôležitou informáciou pre našich členov a priaznivcov je, že Slovensko-ruská spoločnosť sa zaregistrovala ako príjemca 2 percentnej dane. Podrobnejšiu informáciu vydáme k tomu čoskoro na tejto stránke.

Branislav Fábry