06.2.2016 21:15:44

Správa z košického Arbatu

Arbat Košice
Arbat Košice

 

Za účasti honorárneho konzula RF v SR Ladislava Štefka uskutočnilo sa 3. februára 2016 prvé tohtoročné stretnutie klubu ARBAT v Košiciach. Jeho oživením bola aj účasť kozákov z Bratislavskej kozáckej stanice, ktorí sa dostavili v uniformách.

 

V úvode stretnutia bol premietnutý film Vladimíra Solovjova "Prezident" o 15-ročnom pôsobení Vladimíra Putina na poste predsedu vlády a prezidenta Ruskej federácie. Následne sa rozprúdila živá diskusia o filme, ako aj o aktuálnej hospodárskej a spočenskopolitickej situácii v Rusku a vo svete.

Ladislav Štefko a predsedníčka Zväzu Rusov Košice Natália Dostovalova informovali prítomných o spôsoboch a možnostiach vycestovania do Ruskej federácie za kultúrou a turistikou. Ladislav Števko informoval aj o snahe využiť v budúcnosti priestory honorárneho konzulátu v Košiciach na vydávanie víz (presunom z Bratislavy napr. 2x mesačne), čo by malo zjednodušiť cestovanie občanov východného Slovenska do Ruskej federácie.

Na záver stretnutia si členovia klubu ARBAT vybrali knihy a časopisy, ktoré klubu venoval veľvyslanec RF na Slovensku Alexej L. Fedotov.

Stretnutia sa zúčastnilo okolo 35 priaznivcov a fanúšikov ruského sveta a nášho klubu ARBAT.

Igor Grekov