20.12.2017 16:52:18

Správa o výsledku zbierky na obnovu náhrobného kameňa Ľudmily Losskej

Koncom minulého roku sme vyhlásili verejnú zbierku na obnovu náhrobného kameňa Ľudmily Losskej, pochovanej na cintoríne v Bratislave Pri Kozej bráne.

Obnova náhrobného kameňa bola ukončená v októbri 2017 a obnovený náhrobný kameň slávnostne posvätil pravoslávny kňaz.

Darcom na obnovu ďakujem za príspevok.

Odporúčame navštíviť hrob Ľudmily V. Losskej na cintoríne Pri Kozej Bráne (neďaleko Informačného strediska EÚ na Palisádoch).

Podľa prísľubu zverejňujem vyúčtovanie zbierky a jej použitie.

Zbierka sa uskutočnila na osobitný účet č. SK40 1100 0000 0029 4303 1194 v Tatrabanke a.s. Na účet sme vyzbierali 1 097 .- €.

97.- € strhla banka na svoje poplatky.

Obnova náhrobného kameňa stála 1 080.- € (počas rekonštrukcie sme objednali nápis o obnove, ktorý je pripevnený na náhrobnom kameni).

1 000.- € sme použili zo zbierky, 80.- € SRS doplatila zo svojho účtu.

Všetci darcovia a celá SRS môžeme sa tešiť z uskutočnenia tejto kultúrnej akcie.

 

JUDr. Ján Čarnogurský                                 Ing. Marián Kandrík

predseda SRS                                                  kontrolór SRS                  

Ján Čarnogurský, predseda Slovensko – ruskej spoločnosti