04.8.2012 10:55:06

Správa o valnom zhromaždení Slovensko-ruskej spoločnosti.

Dňa 03. decembra 2008 sa zišlo tohoročné valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti. Valné zhromaždenie sa uskutočnilo v budove Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave. Na programe malo správu o doterajšej činnosti Slovensko-ruskej spoločnosti, správu kontrolóra, diskusiu o činnosti Slovensko-ruskej spoločnosti a voľbu Správnej rady. Slovensko-ruská spoločnosť má v súčasnosti 94 členov. Spoločnosť združuje prorusky orientovaných občanov Slovenska. Spoločnosť podporuje kultúrne akcie spravidla v spolupráci s ruskými spoluorganizátormi. V slovenských médiách pomáha presadzovať pravdu oproti protiruskej propagande. Obchodným spoločnostiam zo Slovenska napomáha nájsť na ruskej strane partnera pre uskutočňovanie obchodného projektu.

V súčasnosti má Slovensko-ruská spoločnosť na účte 167.583,- Sk. Tieto peniaze zväčša pochádzajú od slovenských obchodných spoločností ako príspevok za pomoc pri uskutočňovaní obchodného projektu na ruskom trhu.

V diskusii sa účastníci valného zhromaždenia zhodli, že treba vynaložiť úsilie na zlepšenie kvalitatívnej úrovne internetového portálu Slovensko-ruskej spoločnosti. Bolo dohodnuté, že v polovici januára 2009 predseda SRS zvolá stretnutie členov, ktorí majú prax v mediálnej oblasti na poradu o zlepšení internetového portálu SRS.

Vo voľbách bola zvolená opätovne Správna rada v doterajšom zložení.

Budúce valné zhromaždenie SRS sa uskutoční koncom roku 2009.Ján Čarnogurský
predseda SRS