07.5.2015 12:09:16

Spomienkové zhromaždenie pri pamätníku Červenej armáde v Rači v Bratislave

 

Členovia občianskeho združenia Slovensko-ruská spoločnosť si pripomenuli 6. mája 2015 pri ďalšom pamätníku oslobodenie Bratislavy. V tomto prípade na príjazde do mesta v miestnej časti Rača.

 

„Poslanie pripomenúť si padlých vojakov Červenej armády, má tento kamenný míľnik umiestnený na Račianskej ulici č. 188, ktorý je venovaný Červenej armáde“, ako hovorí text na pamätníku, „gardovej pechote Sovietskej armády, ktorá sa 3. apríla roku 1945 prebila k severným okrajom Bratislavy a nasledujúceho dňa ju oslobodila od hitlerovských okupantov.“

Aj na iných miestach Bratislavy sú tieto míľniky a označujú vstupné a výstupné body, prípadné smery vstupu Sovietskej armády do Bratislavy. Žulové míľniky sú zalomené v tvare šípky, ukazujúcej smer postupu na Bratislavu. Míľniky boli slávnostne odhalené 3. apríla 1960 a ich autormi sú sochár Ladislav Snopek a architekt Ladislav Bersetter.  

 

Peter Zajac - Vanka