28.9.2019 12:22:53

Spomienka na vojakov padlých v poli-Nový Grúň 22.9.2019

plozvánka na Grúň 2019
plozvánka na Grúň 2019
(foto: m.mitanek)

Dňa 22.9.2019 v obci Nová Bošáca, v osade Grúň, pri masovom hrobe sovietskych vojakov, prebehla už štvrtá Spomienka na vojakov padlých v poli. Organizovali ju spoločne obec Nová Bošáca, ZO SZPB Bošáca s podporou klubu ARBAT Trenčín

 Podujatie sa konalo pri príležitosti nedávneho sviatku pravoslávnej cirkvi, sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa /10.9/ , kedy si Pravoslávna cirkev pripomína i pamiatku vojakov padlých v poli za vieru a vlasť.

Za účasti viac ako sto občanov prebehol pietny akt kladenia vencov a kvetov. Po privítaní starostom obce v príhovore MUDr. Malaya PhD. boli zhromaždeným občanom pripomenuté udalosti z apríla 1945. Kruté boje a veľké obete vojakov Červenej armády a Rumunskej kráľovskej armády na území tohoto regiónu.

 Vo svojom príhovore som zdôraznil potrebu tolerancie, úcty a rešpektu v prístupe k vojnovým hrobom a pamätníkom. Ako protiklad k súčasnému trendu ničenia a poškodzovania pamätníkov na boje Červenej armády a skresľovania a prepisovania historickej pravdy, sa naša Spomienka niesla v duchu vyššie uvedených princípov, ktoré sa snažím vo svojom verejnom pôsobení presadzovať.

 Pamiatku padlých vojakov sme si uctili spôsobom, ktorý plne rešpektuje duchovné tradície ich vlasti. Pravoslávnou panychídou za upokojenie ich duší, ktorá nasledovala po občianskej časti.

Túto odslúžil jerej Marek Kundis, duchovný správca pravoslávnych cirkevných obcí Brezová pod Bradlom a Piešťany.

 Príkladom rešpektu a tolerancie je i postoj kňazov miestnych cirkví. Rímsko- katolíckej i Evanjelickej a.v. Nečinili žiadne prekážky vystúpeniu pravoslávneho kňaza a konaniu panychídy pri hrobe. Obaja zaslali pozdravy účastníkom Spomienky a ja som mal česť ich zhromaždeným občanom predniesť.

 Z prostriedkov pochádzajúcich od členov klubu Arbat Trenčín sme nechali vytlačiť pamätné aršíky známok. Tieto ako pripomienku prevzali starosta obce a tí, čo sa v našom regióne podieľajú na memoriálnej činnosti. Členovia klubu sa akcie zúčastnili vo veľkom počte a vzdali úctu položením venca kvetov.

 Je potrebné vyzdvihnúť i prístup členov Klubu vojenskej histórie Západ. Tento klub sa zúčastňuje Spomienok v Novej Bošáci od začiatku. Vykonávajú čestnú stráž a salvy na počesť padlých vojakov. O ich prístupe k veci jasne svedčí i to, že z vlastnej iniciatívy kladú pravidelne vence za svoj klub a po ukončení nášho stretnutia na Grúni položili kvety i k ďalšiemu masovému hrobu vojakov Červenej armády na cintoríne a vyčistili neďaleký hrob, kde boli v minulosti pochovaní príslušníci letectva USA- posádky zostreleného bombardéra. 

Viac o sviatku tu:  

http://pravoslav-voin.info/pravvoiny/1903-dni-pominoveniya-pravoslavnyx-voinov.html 

Mitánek Marián

Fotoalbum zo Spomienky vypracoval pán Petr Sommr a nájdete ho tu na linku:

https://www.zonerama.com/sommrpetr/Album/5627318

a takisto prinášame ako vyzerá aršík mimoriadnej edície známok financovaných členmi Klubu Arbat Trenčín

aršík známok

a ďalšie fotoalbum je z roku 2018

M.Mitánek