27.10.2017 14:15:37

Spišskonovoveský klub Arbat sa stretol s novým klubom z Popradu

Stretnutie klubov
Stretnutie klubov

V piatok 20.10.2017 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo spoločné stretnutie členov miestneho klubu Arbat s novovzniknutým klubom Arbat v Poprade.

Prítomných na úvod privítal predseda spišskonovoveského Arbatu Branislav Rusiňák, ktorý povedal, že spomedzi všetkých klubov Arbat na Slovensku, práve ten v Spišskej Novej Vsi a v Poprade majú, čo sa týka vzdialenosti k sebe najbližšie, čo nás predurčuje k úzkej spolupráci. Predseda popradského Arbatu Ján Černák poďakoval za pozvanie a vyjadril sa, že k nám prišli hľadať poznatky o fungovaní klubu, keďže ten v Spišskej Novej Vsi patrí medzi najaktívnejšie na Slovensku. 
Následne predsedovia oboch klubov predstavili prítomných členov a priateľský večer pokračoval neformálnou diskusiou.

Branislav Rusiňák