04.8.2012 10:55:06

Slovenský reklamný spot je najlepší

Reklamný spot zo Slovenska sa stal víťazom súťaže „Noc požieračov reklamy“ za rok 2009. Najlepšie spoty sa zúčastnia turné po ruských mestách a každú takúto prezentáciu odštartuje víťazný slovenský spot.
Moskva má svoju prezentáciu už za sebou, uskutočnila sa koncom týždňa v priestoroch kina „Okťjabr“. Záver bude patriť Sankt Peterburgu a odohrá sa až v období ruských Vianoc.
Do súťaže sa zapojilo okolo 400 spotov, z toho len tri boli ruské. Najväčšie zastúpenie mala francúzska a britská produkcia, po cca 40 spotov.
Podľa RIA Novosti, 17. apríl 2010