04.8.2017 11:38:01

Slovensko sa na ceste obnovenia slovanstva dostáva do popredia. Slavica a Pôvodná kultúra Slovanov

Včera sme otvorili ďalšiu kapitulu o slovanstve. Rozprávali sme sa s ľuďmi, pre ktorých „slovanstvo“ nie je prázdny zvuk alebo zbytočné, nič neznamenajúce slovo. Členovia nitrianskeho občianskeho združenia Slavica to myslia vážne…

Včera nám Miloš Zverina a Alena Zverinová priblížili celú činnosť Slavice, ktorá sídli v meste pod Zoborom, ale svoje aktivity rozširuje na všetky slovanské štáty sveta. V ďalšej časti rozhovoru sme sa porozprávali o významnom podujatí, ktoré Slavica usporiadala prednedávnom a ktoré sa tiež konalo v Pribinovhom meste…

Posledný júnový deň sa v Nitre uskutočnila Medzinárodná popularizačná konferencia pod názvom Pôvodná kultúra Slovanov s podtitulom Slovanstvo v umení. Konferencia sa uskutočnila v rámci 9. ročníka projektu Dni Slovanov a bola pokračovaním minuloročnej veľmi úspešnej konferencie „Pôvodná kultúra Slovanov“, prvej v tejto novej sérii.

„Tohtoročnú konferenciu sme pomenovali „Pôvodná kultúra Slovanov 2“ a bola viac orientovaná na slovanské umenie. Počas tejto celodennej akcie si účastníci konferencie vypočuli niekoľko zaujímavých prednášok. Okrem toho si počas celého dňa mohli prezrieť výstavu obrazov pána Petra Hoffmana, ktorý zároveň na konferencii aj prednášal. Ako prvý sa na konferencii predstavil umelec Svätoslav Hamaliar. Vystúpil so svojimi 3 piesňami a predviedol tak divákom svoju tvorbu. Išlo konkrétne o 2 modlitby a 1 bojovú baladu,“ pripomenul Miloš Zverina.

 

Nakoľko viem, na vašej konferencii vystúpil aj známy „svetobežník“ Ratko Sudecký, ktorý vždy zaujíma divákov svojimi vtipnými poznámkami, energickým štýlom rozprávania, originálnymi myšlienkami, otvorenosťou a zaujímavými informáciami…

„Áno, vystúpil aj Mgr. Ratko Sudecký z Chorvátska, ktorý na úvod svojej prednášky vyslovil takmer rétorickú otázky ,,Čo je pôvodná kultúra? Kde je náš pôvod?“ Témou jeho prednášky boli Krížové výpravy proti Slovanom. Určite už zo samotného názvu prednášky je jasné, o čom hovoril. Po historickej prednáške nasledovala ďalšia, tento raz z oblasti kultúry a umenia. O slovanských košeliach a ich skrytom významu porozprával  Mojmír Mišun z Českej republiky. Potom vystúpil maliar Peter Hoffman, ktorý zároveň počas celého dňa vystavoval v Nitrianskej galérii svoje obrazy. Jeho tvorbu si návštevníci na mieste mohli nielen prezrieť, ale i zakúpiť. Jeho prednáška niesla názov Výstava a prezentácia obrazov so slovanskou tematikou,“ pripomenula Alena Zverinová.

 

Tieto prednášky boli nejako tematicky prepojené? Nemyslím iba hlavnou nosnou témou konferencie. Nadväzovali na seba logicky? 

„Samozrejme. A dokonca sa nám podarilo tematický spojiť dve veľké časti konferencie – dopoludňajšiu a po obedňajšej prestávke aj popoludňajšiu – pokračovalo sa fakticky v tom istom duchu. Najprv pred poludňajšou prestávkou vystúpila Blanka Ružičková z Českej republiky a predviedla hru na starých pastierskych nástrojoch. Okrem umeleckého prednesu obohatila konferenciu aj o prednášku Prekrásny život Slovanov. Zároveň uviedla druhý blok konferencie aj po obedňajšej prestávke a opäť zaznel spev pani Ružičkovej, ktorý sa niesol celou Nitrianskou galériu. Potom vystúpil Patrik Mago, predseda o. z. Biosfera s témou Znovuzrodenie starodávneho umenia Slovanov. V úvode  nadviazal na minuloročnú prednášku na našej medzinárodnej konferencii Pôvodná kultúra Slovanov 2016, kde zdôrazňoval významne negatívny vplyv alkoholu v dnešnej spoločnosti. Tento raz poukázal na najväčší problém slovanských národov v súčasnosti, ktorým je demografická kríza a ako jednu z príčin uviedol konzumáciu alkoholu, ktorú ďalej rozvinul,“ podčiarkol Miloš Zverina.

 

Aj vy, ako organizátor konferencie, aj ako odborník tiež mali svoje vystúpenie?

„Áno, aj ja som mal svoju prednášku. Jej predmetom bola Staroslovienska symbolika v ornamentálnej tvorbe. Okrem spomínanej témy, v krátkosti som porozprával o Všeslovanskom zjazde 2017 v Moskve a Petrohradu, na ktorom sa naše združenie tento rok zúčastnilo. Okrem iného spomenul som aj návrh, ktorý na tomto zjazde sme predniesli  delegátom z jednotlivých slovanských krajín. Ide o návrh o Perúnovej hviezde, ako zjednocujúcom slovanskom symbole,“ vysvetlil Miloš Zverina.

 

Aké ďalšie zaujímavé vystúpenia nasledovali? Boli tematicky pestré?

„Myslím si, že všetky prednášky boli zaujímavé a určite ich tematika bola dosť pestrá, pretože každý rečník hovoril o inej oblasti života, ako jeho predchodca. Nikto nikoho tematicky neopakoval a preto sa prítomní v sále určite nenudili. O budúcnosti slovanskej kultúry porozprával Dr. Emil Páleš. Poukázal na 3 momenty, ktoré vidí v slovanskom umení, v ktorých sa podľa neho zračí prísľub, že Slovania majú nejakú budúcnosť. Neskôr nasledovala diskusia k príspevku. Vystúpil aj ďalší umelec – Radovan Masár, ktorý pochádza z Nového mesta nad Váhom, ale pricestoval k nám z Prahy, kde v súčasnosti pôsobí ako herec a umelec. Poézia, ktorú nám predniesol, zožala obrovský úspech. Išlo o veľmi výstižnú tvorbu pána Masára, veľmi aktuálnu v dnešnej spoločnosti s názvami ako Pravda v čine, Deformácia v tajomstve, Kruh, Tisíc slnečníc, Znov Bratia, Konzum, SNP a Vatry. Na záver predniesol nádhernú  báseň, s názvom Slovanská zvolávacia, ktorá chytila za srdce celé publikum,“ zdôraznila Alena Zverinová.

 

Nakoľko viem, na konferencii vystúpil aj šéfredaktor časopisu Zem a Vek Tibor Eliot Rostas, ktorého vystúpenia vždy vyvolávajú búrlivé diskusie  v radoch divákov – ako vlastne aj články v jeho časopise…

„Áno, bola to svojrázna čerešnička na torte. Práve na záver konferencie vystúpil Mgr. Art. Tibor Eliot Rostas, ktorý porozprával o pripravovanom projekte Slovanského mediálneho domu, vysvetlil, prečo táto otázka je mimoriadne dôležitá a aktuálna. Veľmi výstižne zhodnotil aktuálnu situáciu slovanských národov a vplyv mainstreamových médií na ich deštrukciu. Porozprával o tom, aké cesty existujú a čo máme robiť, aby sme zachovali svoju identitu, nedali sa oklamať a poznali pravdu,“ povedal Miloš Zverina.

 

Viacerí odborníci potvrdili, že bola to veľmi zaujímavá a užitočná akcia. Teda budúci rok budete pokračovať? Bude aj ďalšia konferencia – Pôvodná kultúra Slovanov 3? 

„Určite. Presvedčili sme sa, že táto konferencia skutočne bola veľmi užitočná, vyvolala obrovský záujem verejnosti a bola úspešná. Samozrejme, budúci rok bude pokračovanie. Chceli by sme prilákať do Nitry ešte viac odborníkov a, pochopiteľne, aj viac divákov, pretože témy prednášok a diskusií sú veľmi dôležité a zaujímavé,“ zdôraznila Alena Zverinová.

Eugen Rusnák

hlavnespravy.sk, 4. 8. 2017