04.8.2012 10:55:06

Slovensko-ruský klub "Arbat" vás pozýva na kurzy ruského jazyka

Ruský jazyk, ako ďalšia reč pre deti i dospelých
- Ste zmiešaná rodina a vaše dieťa vôbec nerozpráva po rusky?
- Učíte sa ruštinu v škole, no radi by ste sa zúčastnili doplnkových lekcií?
- Kedysi ste sa učili po rusky a teraz by ste si chceli vedomosti osviežiť?
- Je vaším obchodným alebo životným partnerom Rus?
- Plánujete cestu do Ruska?
- Máte radi Rusko, Rusov a chceli by ste sa naučiť ich reč?

Prečo práve naše kurzy ruského jazyka?
- Vedú ich kvalifikovaní lektori, pedagógovia profesiou, Rusi národnosťou.
- Lekcie organizujeme v malých skupinách.
- Zoznámime vás s po rusky hovoriacimi obyvateľmi Slovenska a taktiež s ďalšími priateľmi z Ruska.

Kurz „Rozprávkový ruský jazyk“ (5 – 9 roční)
Vyučovanie ruského jazyka pre najmenších je určený predovšetkým pre rusky hovoriace deti.
Pozostáva z 25 lekcií, ktoré sa konajú dvakrát do týždňa po 45 minút.
Obsahom kurzu je 15 ľudových rozprávok, porekadlá, príslovia, žarty, verše pre deti zo starej ruskej literatúry, básne Lermontova i Bloka, Leva Tolstého, dve diela Puškinových ľudových rozprávok.
Cena Kurzu: 100 euro
Začiatok kurzu: október 2011
Skupiny 3 – 6 detí

Intenzívny komunikačný kurz ruského jazyka (pre dospelých)
Pozostáva zo 120 učebných hodín (2 bloky po 60 hodín).
Lekcie prebiehajú dvakrát do týždňa po 2 školské hodiny (90 minút)
Cena jedného bloku (60 hodín) – 200 euro.
Začiatok kurzu: október 2011
Skupiny 4 – 8 ľudí

Expres – kurz komunikácie v ruskom jazyku
Týždenný kurz
Kurz obsahuje 20 hodín absolvovaných v priebehu 5 dní.
Zamestnania sa uskutočňujú od pondelka do piatku po 4 hodiny (90 + 90 minút)
Cena: 200 euro

Trojtýždňový kurz
Kurz obsahuje 27 hodín.
Zamestnania prebiehajú trikrát do týždňa po 3 hodiny (90 + 45 minút)
Cena: 250 euro


Kurz ruského jazyka pre deti a žiakov
Zamestnania sú v miniskupinách (3 – 6 detí) a konajú sa spravidla v podvečerných hodinách raz do týždňa v trvaní dvoch školských hodín.
Nové skupiny vytvárame hneď ako sa prihlási dostatočný počet záujemcov s približne rovnakou úrovňou znalosti ruského jazyka.
Kritériom na zápis nových poslucháčov do niektorej z už existujúcich skupín je východisková jazyková úroveň.
Každý nový účastník absolvuje krátky vstupný pohovor na jeho zaradenie do najvhodnejšej skupiny.
Cena 1 učebnej hodiny (45 minút) 7 euro

Individuálne zamestnania
... sa vyznačujú pružnou dobou zamestnaní a operatívnym nastavením intenzity lekcií. Prvoradým určujúcim faktorom sú tak individuálne možnosti poslucháčov.
Okrem zvládnutia všeobecných základov ruštiny tento kurz umožňuje aj individuálne zdokonaľovanie poslucháča na základe ním požadovaných, resp. dohodnutých obsahových tém v oblasti politiky, ekonomiky, kultúry, filozofie...
Individuálne zdokonalenie sa v ruštine organizujeme aj formou týždňových intenzívnych kurzov - 20 hodinový blok lekcií.
Považujeme ich za najefektívnejšiu formu osvojovania si ruského jazyka a dosiahnutie cieľa za krátky čas.
Cena 1 hodiny (45 minút) 12 euro


Adresa:
Slovensko – ruský klub „Arbat“
(Larisa Plechanova)
Na vŕšku 6
Bratislava

Tel: 02/5441 0927
Mob.: 0944 378 741
e-mail: ruskultura@gmail.com