17.9.2019 13:11:30

Slovensko-ruská spoločnosť na oslavách 29.augusta v B.Bystrici

Banská Bystrica 29.august 2019
Banská Bystrica 29.august 2019
(foto: jc)

Slovensko-ruská spoločnosť prejavila počas osláv výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici vďaku Červenej armáde za pomoc v SNP. Trochu oneskorene posielame fotografiu transparentu pred vchodom do areálu Múzea SNP, kde prebiehali oslavy.

 

BBystrica 29august 2019

Ján Čarnogurský