19.5.2019 13:00:13

Slovenská účasť na pochode Nesmrteľného Pluku v Moskve 9.mája 2019

Nesmrteľný Pluk Moskva so slovenskou účasťou
Nesmrteľný Pluk Moskva so slovenskou účasťou
(foto: Ján Lenický z FB)

Z Klubu Arbat Trenčín Marian Mitánek nám poslal informáciu o účasti Slováka na pochode Nesmrteľného pluku v Moskve 9.mája 2019

kliknite si na link, "rozbalí sa" Vám videozáznam z 1.TV.ru:

http://www.srspol.sk/down/18.mp4Text zaslaný organizátorom Nesmrteľného pluku v Moskve:

z príhovoru na akcii- mierne upravené:

 Pred rokom sme si pripomenuli osud nášho rodáka zo Zemianskeho Podhradia, tankistu tankovej brigády v ZSSR, rtm im memoriam Jána Zámečníka. Výsledkom našej snahy bolo odovzdanie dovtedy neznámych informácii jeho rodine a to, že jeho portrét niesol zástupca Slovenska v sprievode Nesmrteľného pluku na Červenom námestí. Jeho rodná obec, Zemianske Podhradie, sa rozhodla pripomínať jeho pamiatku pamätnou tabuľou. Je našou spoločnou ambíciou, aby táto bola odhalená k 75-temu výročiu jeho smrti, na budúci rok, nakoľko zahynul iba pár dní pred koncom vojny.

 I tento rok bolo Slovensko a Trenčiansky región zastúpený na pochode Nesmrteľného pluku v Moskve. Zástupca Slovenska  prezentoval osobu plukovníka v. v. Jána Setváka, rodáka z Bošáce. 

Ide o osobu letca, ktorý bol zo Slovenskou armádou nasadený na Kaukaze a na základe získaných skúseností sa zapojil do prípravy preletu celého pluku z Piešťan do Juhoslávie. Prelet sa podaril len niekoľkým, nakoľko došlo k prezradeniu plánu. Pán Setvák bol za svoju účasť väznený v Bratislave. Nakoľko slovenské letectvo malo nedostatok pilotov, vrátili ho do činnej služby. Z letiska Trenčín- Biskupice preletel so skupinou technikov do Poľska k Červenej armáde, kde ho vypočúval ho v tom čase politický komisár Leonid Brežnev a došlo k dohode o prelete slovenských letcov na sovietsku stranu. Bol preškolený na sovietske lietadlá a v rámci 1. stíhacieho pluku sa zúčastnil bojov o Ostravu.

 Slovensko na pozvanie organizátorov zastupoval Ján Lenický z Nitry, novinár a podpredseda KVH Nitra.

zvukový záznam: 

https://www.pametnaroda.cz/en/setvak-jan-1915

 https://www.pametnaroda.cz/cs/setvak-jan-20030708-0

 úryvok z dokumentácie:

 29.8.1944 uleteli z Trenčína na fotogrametrickom Fw 189 "309" príslušníci tamojšieho detašmánu. Jeho posádka, rtm. Havran a Košíál, pristála 28.7.1944 v Trenčianskych Biskupiciach pre poruchu pravého motora. Opravu a výmenu sviečok vykonal mechanik J. Sedlický, ktorý bol zasvätený do príprav na úlet des. Soliarom. Stroj na odlet pripravovali spolu s J. Setvákom a G. Kurpeľom. Na druhý deň odštartovali presne o 12.00 hod. Na poslednú chvíľu vliezli do lietadla aj žiaci VVI Lesnický a Bartoš. Pri prelete frontového pásma lietadlo prenasledovala protilietadlová paľba z oboch strán. Pilot sa pokúsil pristáť pri mestečku Mielec. Vtedy začali na lietadlo páliť aj štyria ruskí stíhači, no nikto nebol zranený. Až následná streľba ruských pešiakov zranila J. Sedlického a Š. Lesnického.

 fotografie z FB o účasti zástupcu nesúceho portrét J.Zámečníka na pochode Nesmrteľného pluku v Moskve 2018 a dve fotografie z účasti na pochode Nesmrteľný pluk v Moskve 9.mája 2019:

Účasť na Nesmerteľnom Pluku Moskva

 

 Účasť na Nesmrteľnom pluku MoskvaV Moskve

M.Mitánek a J.Lenický