04.8.2012 10:55:06

Ruský jazyk zaujme dôstojné miesto v živote Ukrajiny

Ukrajinský prezident Viktor Janukovič je presvedčený, že v krajine sa budú náležite hájiť práva národnostných menšín, vrátane jazykovej oblasti.
Garantovať to má rad pripravených návrhov zákonov. - Po ich prijatí zaujme ruský jazyk, ktorý je rodným pre mnohých občanov Ukrajiny, patričné miesto v živote našej spoločnosti, - povedal Janukovič na schôdzke s delegáciou Medzinárodnej rady ruských krajanov. Jej predstavitelia odovzdali Janukovičovi čestný diplom za prínos k rozvoju spolupráce.
Hlas Ruska 28. 5. 2010